Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2018/2019
 
Przewodnicząca - Agnieszka Niezgoda
 Z-ca przewod. - Karolina Gorajek
Sekretarz - Urszula Kosidło
Skarbnik - Kacper Baran
 
Sekcja sportowa:
Patryk Bielecki
Karolina Gorajek
Kacper Baran
 
Sekcja kulturalno - rozrywkowa:
Jakub Kowalczyk
Dominik Boguta
Agnieszka Niezgoda
Piotr Król
Magdalena Sochan
Wiktoria Pyc
Paweł Kowalczyk
 
Sekcja artystyczna:
Urszula Kosidło
Iga Kowalska
Wiktoria Duda
 
Sekcja naukowa:
Kacper Baran
Urszula Kosidło
Patryk Bielecki
 
Opiekunowie SU:
Celina Małek
Anna Malarczyk
Jarosław Zaborski
 
Poczet sztandarowy-opieka:
Anna Malarczyk
Artur Dobrowolski
 
Rzecznik Praw Ucznia:
Celina Małek