sukcesy sportowe

Najważniejsze sukcesy sportowe

na szczeblu powiatu, rejonu i województwa lata 2000-2017

 
Nauczyciele w.f. – autorzy sukcesów:

Antoń Bogumiła pracowała od IX 1969r. do IX 2007r. /obecnie na emeryturze/
Pastuszak Andrzej pracuje od IX 1990r. do nadal
Słotwiński Jacek pracuje od IX 2001r. do nadal
Dobrowolski Artur od IX 2006 r. do nadal
Szuster Edyta od IX 2011 za Jacka Słotwińskiego do 31VIII 2012
Zaborski Jarosław od IX 2017r. do nadal


Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2016/2017
Chłopcy:
 IV - miejsce w  Mistrzostwach Polski w drużynowym tenisie stołowym
       kat. Klasa V i VI (Patryk Bielecki, Artur Słomka)
 II - miejsce w województwie w indywidualnym tenisie stołowym
       kat. Klasa V i VI (Patryk Bielecki)
 V- miejsce w województwie w badmintonie drużynowym
      (Patryk Bielecki, Adrian Gęca, Michał Wojtyła, Szymon Gęca,)
 XIII -  miejsce w ½ województwa w indywidualnym tenisie stołowym
       kat. Klasa V i VI (Artur Słomka)
II  - miejsce w  powiecie w mini-ręcznej
 II  - miejsce w  powiecie w mini piłce koszykowej
 II  - miejsce w  powiecie w mini piłce siatkowej „4 ”
 III – miejsce w powiecie w czwórboju lekkoatletycznym
  II - miejsce w ½ województwa XVI Turniej o Puchar Tymbarku U-12 w mini-nożnej
 I -  miejsce w diecezjalnym X Turnieju Mikołajkowym w indywidualnym tenisie stołowym
       kat. Klasa IV i mł. (Maciek Bielecki,)
 I -  miejsce w diecezjalnym X Turnieju Mikołajkowym w indywidualnym tenisie stołowym
       kat. Klasa V i VI (Artur Słomka)
 – miejsce Turnieju Piłki Nożnej w ramach Powiatowej Mini Olimpiady
 
 Dziewczęta:
 IV– miejsce w  ½ województwa w mini piłce nożnej
 IV – miejsce w ½ województwa w mini piłce ręcznej
 XIII -  miejsce w ½ województwa w indywidualnym tenisie stołowym
       kat. Klasa IV i mł. (Dobrowolska Amelia
I  - miejsce w  powiecie w mini-ręcznej
 II - miejsce w powiecie w badmintonie
 II – miejsce w powiecie w czwórboju lekkoatletycznym (Jakubczyk Wiktoria, Kowalczyk Martyna, Kowalczyk Zuzanna, Mijał Patrycja, Niezgoda Agnieszka)
 III - miejsce w powiecie w drużynowym tenisie stołowym
 kat. Klasa IV i młodsi (Dobrowolska Amelia, Poleszak Klaudia, Kowal Anna)
 I -  miejsce w diecezjalnym X Turnieju Mikołajkowym w indywidualnym tenisie stołowym
       kat. Klasa IV i mł. (Dobrowolska Amelia)
W roku szkolnym 2015/2016
Chłopcy:
   kat. Klasa V i VI (Patryk Bielecki)
  kat. Klasa IV i młodsi (Artur Słomka)
  kat. Klasa V i VI (Patryk Bielecki, Maciej Chyła)
  kat. Klasa V i VI (Patryk Bielecki, Maciej Chyła)
   kat. Klasa IV i młodsi (Artur Słomka, Dominik Boguta)
 Jakub Kowalski, Jakub Bartoszcze, Dominik Boguta
 
Dziewczęta:
 kat. Klasa IV i młodsi (Amelia
 kat. Klasa IV i młodsi (Amelia Dobrowolska, Amelia Kurowska)
II  - miejsce w ½ powiatu w mini-piłce siatkowej „ 3 ” (Agnieszka Niezgoda, Patrycja Mijał, Wiktoria Jakubczyk, Martyna Kowalczyk, Edyta Smolak, Zuzanna Figiel, Patrycja Bednarczyk)
 V miejsce na Mistrzostwach Polski dla Patryka Bieleckiego
W dniach 5-8 maja w Krośnie odbyły się Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w tenisie stołowym. Dzieci z roczników 2003 i 2004 zmierzyły się w grze indywidualnej i drużynowej.
Patryk Bielecki z Niedrzwicy Dużej -uczeń naszej szkoły- jako jeden z najmłodszych zawodników (ur. w grudniu 2004 r.), po raz pierwszy brał udział w Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików; godnie reprezentował Lubelszczyznę oraz Klub Sportowy Sygnał Lublin. Gratulujemy!
 
 W roku szkolny2014/2015
  Dziewczęta:
 Udział w III etapie /półfinał wojewódzki/ „V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska” kat. V i mł. dziewcząt.
 III miejsce w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
 II miejsce w powiecie w badmintonie dziewcząt /Kurowska Natalia, Staszczak Weronika/
 III miejsce w el. powiatowych w mini piłce siatkowej „4” dziewcząt
  I miejsce w gminie, II miejsce w eliminacjach powiatowych w mini piłce koszykowej dziewcząt
  I w gminie, I w powiecie i udział w etapie wojewódzkim dziewcząt U-12 Turnieju TYMBARKU „Z podwórka na stadion” 13.04.2015 ZAMOŚĆ
  II miejsce w finale powiatowym, II w rejonie i I w województwie w tenisie stołowym kat IV i mł. Bielecki Patryk
  I miejsce w gminie, III miejsce w eliminacjach powiatowych w mini piłce siatkowej „4” dziewcząt
  I miejsce w gminie, II miejsce w eliminacjach powiatowych w mini piłce nożnej dziewcząt
  I miejsce w gminie, II miejsce w powiecie i VII w rejonie w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt
 Chłopcy:
Udział w IV etapie /finał wojewódzki – V miejsce/ „V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska” kat. V i mł. chłopców.
I miejsce w powiecie i V w rejonie w sztafetowych biegach przełajowych chłopców
I miejsce w powiecie i IV w rejonie w badmintonie chłopców /Sidor Maciej, Wójtowicz Michał, Chyła Maciej/
I miejsce w finale powiatowym, II w rejonie i IX w województwie w tenisie stołowym drużynowym kat IV i mł. /Bielecki Patryk, Gęca Adrian, Słomka Artur/
 I miejsce w finale powiatowym, III w rejonie w mini piłce siatkowej „4” chłopców
I miejsce w gminie, I miejsce w finale powiatowym i III w rejonie mini piłce koszykowej chłopców
 I miejsce w gminie, II miejsce w eliminacjach powiatowych w mini piłce ręcznej chłopców
 I w gminie, I w powiecie i udział w etapie wojewódzkim chłopców U-8 Turnieju TYMBARKU „Z podwórka na stadion” 10.04.2015 ZAMOŚĆ
I miejsce w gminie, II miejsce w eliminacjach powiatowych w mini piłce nożnej chłopców
 III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie chłopców.
Bartosz Kasiborski - rekord szkoły w biegu na 1000 metrów – wynik 3 mi. 32 sek.
 I MIEJSCE w Mistrzostwach Archidiecezji Lubelskiej LSO oraz  XIII MIEJSCE w Mistrzostwach Polski LSO w Halowej Piłce Nożnej 
 Kura Miłosz, Wójtowicz Michał, Wertel Bartłomiej, Biskup Łukasz, Sidor Maciej, Bielecki Patryk,
 
W roku szkolnym 2013/2014
 Chłopcy:
 II miejsce w powiecie w badmintonie chłopców /Suchora Jakub, Szaliłow Damian, Chyła Maciej/
 Tenis stołowy indywidualny  kat IV i mł., Maciej Chyła /V miejsce w finale pow./ Patryk Bielecki, Maciej Sidor /elim. pow./
 Tenis stołowy indywidualny  kat V-VI  Dominik Bielecki /VI miejsce w rejonie/, Miłosz Kura/el. pow./, 
 III miejsce w powiecie w szachach drużynowych /Mikołaj Duda, Adrian Ostrowski, Błażej Nowakowski, Edyta Smolak, Aleksandra Ostrowska, Damian Szaliłow/
 II miejsce w eliminacjach powiatowych w mini piłce koszykowej chłopców
 III miejsce w finale powiatowym w drużynowym tenisie stołowym w kat. IV i mł. /Maciej Chyła, Maciej Sidor, Patryk Bielecki/
 III miejsce w el. pow. w drużynowym tenisie stołowym w kat. V-VI /Dominik Bielecki, Miłosz Kura/
 I miejsce w powiecie i III w rejonie w mini piłce siatkowej „3” chłopców
 I miejsce w powiecie i II w rejonie w mini piłce siatkowej „4” chł
 I miejsce w gminie, II w powiecie w mini piłce ręcznej chłopców
 I miejsce w gminie, I w powiecie i IV w rejonie w mini piłce nożnej chłopców
 
Dziewczęta:
 III miejsce w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
 I miejsce w powiecie i IV w rejonie w badmintonie dziewcząt / Natalia Kurowska, Agata Sulowska, Gabriela Woś/
I miejsce w powiecie i IV w rejonie w mini piłce koszykowej dziewcząt
III miejsce w powiecie w mini piłce siatkowej „4” dziewcząt i II miejsce w el. powiatowych w „3”dziewcząt
 I w gminie, I w powiecie i udział w etapie wojewódzkim dziewcząt U-10 Turnieju TYMBARKU „Z podwórka na stadion” 02.04.2014 ZAMOŚĆ
 I w gminie, I w powiecie i udział w etapie wojewódzkim dziewcząt U-12 Turnieju TYMBARKU „Z podwórka na stadion” 03.04.2014 ZAMOŚĆ
 I miejsce w gminie, II w powiecie w mini piłce nożnej dziewcząt
 
 W roku szkolnym 2012/2013
 I miejsce w gminie, II w powiecie, IV w rejonie i VII w województwie w tenisie stołowym chłopców kat. IV i młodsi Maciej Chyła
I miejsce w gminie, II w powiecie i VIII w rejonie w sztafetowych biegach przełajowych chłopców
I miejsce w gminie, III w powiecie, IX w rejonie w tenisie stołowym chłopców kat. V-VI Dominik Bielecki
II miejsce w powiecie w badmintonie chłopców /Szaliłow Damian, Suchora jakub, Duda Mikołaj/
 II  miejsce w gminie w mini piłce ręcznej chłopców
 I miejsce w gminie i III w eliminacjach powiatowych w mini piłce nożnej chłopców
 I miejsce w gminie w czwórboju L.A. chłopców
 III miejsce w powiecie w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym /Gąszczyk Sebastian, Wójtowicz Tomasz, Suchora Jakub/
 I miejsce w gminie i IV w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
 II miejsce w powiecie w badmintonie dziewcząt /Próchnicka Aleksandra, Moskwa Anna, Wlaszczyk Weronika/
 II  miejsce w gminie w mini piłce ręcznej dziewcząt
 I miejsce w gminie i III w powiecie w mini piłce nożnej dziewcząt
 I miejsce w gminie  i V w powiecie w czwórboju L.A. dziewcząt
 I w gminie, I w powiecie i V miejsce w finale wojewódzkim dziewcząt Turnieju TYMBARKU „Z podwórka na stadion” 06.06.2013 ZAMOŚĆ
 I miejsce w gminie i VI w eliminacjach powiatowych w tenisie stołowym dziewcząt Natalia Kurowska kat. IV i młodsi
 III miejsce w gminie i  XIII w eliminacjach powiatowych  w tenisie stołowym dziewcząt Monika Brzózka kat. IV i młodsi
 II miejsce w powiecie w szachach drużynowych /Ostrowski Adrian, Duda Mikołaj, Sidor Maciej, Nowakowski Błażej, Kuśmierz Agnieszka/
 II miejsce w gminie w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt Natalia Kurowska t Monika Brzózka kat. IV i młodsi
 I miejsce w gminie, II w eliminacjach powiatowych w drużynowym tenisie stołowym chłopców kat. IV i młodsi Maciej Chyła i Sidor Maciej /w finale powiatowym nie wystartowali z powodów zdrowotnych M. Sidora/
 
 
W roku szkolnym 2011/2012
 I miejsce w gminie, VII w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych chłopców
III miejsce w gminie, III w eliminacjach powiatowych, III w powiecie start w rejonie w tenisie stołowym Maciej Chyła IIb kat. IV i mł
 I miejsce w gminie Kurek Kacper  w tenisie stołowym kat. V-VI
 II miejsce w gminie Łukasz Wlaszczyk w tenisie stołowym  kat. V-VI
 I miejsce w powiecie, III w rejonie w badmintonie chł. /Piotr Kosik, Łukasz Wlaszczyk, Patryk Krysa
 II miejsce w powiecie w szachach drużunowych /Przydatek Kacper, Krysa Patryk, Szadura Maksymilian, Kuśmierz Agnieszka, Sochan Bartłomiej/
 I miejsce w powiecie, IV w rejonie w mini piłce ręcznej chłopców
 I miejsce w gminie, II w powiecie i IV w rejonie w drużynowym tenisie stołowym kat IV i mł. /Maciej Chyła i Dominik Bielecki/
 I miejsce w gminie,  II w powiecie w mini piłce koszykowej chłopców
 I miejsce w gminie i II w powiecie w mini piłce siatkowej „3” i „4” chłopców
 I miejsce w gminie, II w powiecie w mini piłce nożnej chłopców
 III miejsce w eliminacjach wojewódzkich chł. Turnieju TYMBARKU „Z podwórka na stadion” 17.05.2012 ZAMOŚĆ
 REKORD SZKOŁY Piotr Kosik w rzucie piłką lekarską 3 kg – wynik 12 metrów
 I miejsce w gminie i VI w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
 III miejsce w gminie i IX w eliminacjach powiatowych Kinga Węcławska     w tenisie stołowym kat V-VI
 I w powiecie, II w rejonie i VII w województwie w badmintonie drużynowym dz. /Kinga Węcławska, Natalia Polaczek, Natalia Krawczyk/
 II miejsce w powiecie w mini piłce ręcznej dziewcząt
 I miejsce w gminie,  II w powiecie w mini piłce koszykowej dziewcząt
 I miejsce w gminie i II w eliminacjach powiatowych w mini piłce siatkowej „3” dziewcząt
 I miejsce w powiecie, III w rejonie w mini piłce nożnej dziewcząt
 III miejsce w eliminacjach wojewódzkich dz. Turnieju TYMBARKU „Z podwórka na stadion” 17.05.2012 ZAMOŚĆ
 I miejsce w gminie i IV w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
  I miejsce w gminie, II w powiecie i VIII w rejonie w sztafetowych biegach przełajowych chłopców
 
W roku szkolnym 2010/2011
I miejsce w powiecie, II w rejonie i VII w województwie w badmintonie chłopców/Rudzki Kacper, Lipski Bartłomiej, Gęca Dawid/
 I miejsce w powiecie,     w rejonie w mini piłce ręcznej chłopców
 II miejsce w powiecie w szachach drużynowych /Krysa Patryk, Szadura Maksymilian, Przydatek Kacper, Kuśmierz Agnieszka, Sochan Bartłomiej/
I miejsce w powiecie, IV w rejonie w  badmintonie dziewcząt /Welc Magdalena, Ufnal Paulina/
VII miejsce w powiecie w tenisie stołowym indywidualnym w kategorii klas V-VI – Aleksandra Tuziemska
IV w powiecie w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt /Tuziemska Aleksandra, Welc Magdalena/
 
  
W roku szkolnym  2009/2010
 IV miejsce w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych chłopców
 I miejsce w powiecie, VII w rejonie w tenisie stołowym indywidualnym w kategorii kl. IV i młodsi - Jakub Boguta
 I miejsce w powiecie, I w rejonie i VII w województwie w badmintonie chłopców/Pastuszak Bartłomiej, Bochen Adrian, Polaczek Paweł,
I miejsce w powiecie, I w rejonie i V w województwie w mini piłce ręcznej chłopców
 II miejsce w powiecie w szachach drużynowych /Pastuszak Bartłomiej, Krysa Patryk, Gęca Dawid, Kuśmierz Marlena/
 I miejsce w powiecie, III w rejonie w mini piłce siatkowej „4” chłopców
 I miejsce w powiecie i II w rejonie w mini piłce koszykowej chłopców
 I miejsce w powiecie i IV  w rejonie w mini piłce nożnej chłopców
 II  miejsce w powiecie i VI w rejonie w czwórboju LA chłopców
 II miejsce w powiecie w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym /Antoń Damian, Pietrzak Marcin, Pietraś Paweł
II miejsce w powiecie i VIII w rejonie w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
VI miejsce w powiecie w tenisie stołowym indywidualnym w kategorii klas V-VI –  Izabela Bielecka
II miejsce w powiecie w mini piłce koszykowej dziewcząt
I  miejsce w powiecie i V w rejonie w czwórboju LA dziewcząt
VI miejsce w powiecie w tenisie stołowym indywidualnym w kategorii klas IV i młodsi – Kinga Węcławska
 II miejsce w powiecie w badmintonie dziewcząt/Zybała Joanna, Ufnal Paulina, Tuziemska Aleksandra/
 
W roku szkolnym 2008/2009
  I miejsce w powiecie i III w rejonie w badmintonie chłopców /Rudzki Mikołaj, Szymuś Jakub, Konieczny Karol/
I miejsce w powiecie i awans do rejonu w mini piłce ręcznej chłopców
I miejsce w powiecie, II w rejonie i V w województwie w badmintonie dziewcząt/ Stępień Anita, Wałachowska Aleksandra, Selegrat Natalia/
Koło szachowe /opiekun – Paweł Kryszczuk/:
II miejsce w powiecie w szachach drużynowych /Pastuszak Bartłomiej, Rak Jarosław, Konieczny Karol, Jaśkowska Natalia/
 
W roku szkolnym 2007/2008
 I miejsce w powiecie, II w rejonie i VII w województwie w badmintonie chłopców /Baran Adrian, Pastuszak Damian,    Szymański Bartosz/
 I miejsce w powiecie, II w rejonie, V w województwie w mini piłce ręcznej chłopców
 I miejsce w powiecie, IV w rejonie w mini piłce siatkowej „4” chł.
 II miejsce w powiecie w mini piłce koszykowej chłopców
 III miejsce w powiecie w mini piłce nożnej chłopców
II miejsce w powiecie w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym / Choina Marcin, Pietrzak Bartłomiej, Opryński Jarosław/
 I miejsce w powiecie, w rejonie w badmintonie dziewcząt /Ufnal Justyna, Stępień Anita, Wałachowska Aleksandra/
 II miejsce w powiecie w mini piłce ręcznej dziewcząt
 I miejsce w powiecie, II w rejonie w mini piłce siatkowej „2” dziewcząt
II miejsce w powiecie w mini piłce koszykowej dziewcząt
 I miejsce w powiecie, I w rejonie i  V w województwie w mini piłce nożnej dziewcząt
 Koło szachowe /opiekun – Paweł Kryszczuk/:
I miejsce w powiecie i V w województwie w szachach drużynowych – Fajsławice 2008 /Antoń Karol, Rak Jarosław, Pastuszak Damian, Chmielik Marlena /
II miejsce w zawodach szachowych drużynowych na szczeblu międzypowiatowym „O złotą wieżę” Miłocin 2008 /Antoń Karol, Pastuszak Damian, Pastuszak Bartłomiej, Chmielik Marlena/
XXI miejsce w województwie na 61 startujących szkół w szachach drużynowych w Fajsławicach IV 2008r. /Antoń Karol, Rak Jarosław, Pastuszak Bartłomiej, Chmielik Marlena/
 
W roku szkolnym 2006/2007
III miejsce w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych chłopców
 I miejsce w powiecie, II w rejonie i VII w województwie w badmintonie chłopców /Chmielik Adrian, Kasiura Krzysztof, Baran Adrian/
 III miejsce w powiecie w mini piłce ręcznej chłopców
I miejsce w powiecie, III w rejonie w mini koszykówce chłopców
 I miejsce w powiecie, IV w rejonie w mini piłce siatkowej „2” chł.
V miejsce w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
I miejsce w powiecie i III w rejonie w badmintonie dziewcząt /Ufnal Justyna, Wojtaszko Magdalena, Stępień Aleksandra/
 III miejsce w powiecie w czwórboju L.A. dziewcząt.
 Dwukrotnie III miejsce w powiecie w szachach drużynowych
XII 2006-Miłocin, III 2007 – Jastków /opiekun koła szachowego – Pan Paweł Kryszczuk/
 
W roku szkolnym 2005/2006
II miejsce w powiecie, VI w rejonie w sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
I miejsce w powiecie, II w rejonie i V w województwie w badmintonie chłopców /Baum Mateusz, Węcławski Kamil, Chmielik Adrian/
II miejsce w powiecie w mini piłce ręcznej chłopców,
I miejsce w powiecie w mini koszykówce chłopców, I w rejonie i IV w województwie w mini koszykówce chłopców
I miejsce w powiecie w czwórboju LA chłopców
I miejsce w powiecie, IV w rejonie w mini piłce siatkowej „2” chłopców
I miejsce w powiecie, V w rejonie w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt,
I miejsce w powiecie, I w rejonie i III w województwie w badmintonie dziewcząt /Baran Paulina, Orzeł Dominika, Szymuś Karolina/
II miejsce w powiecie w mini koszykówce dziewcząt
I miejsce w powiecie w czwórboju LA dziewcząt
 
W roku szkolnym 2004/2005
III miejsce w powiecie w mini piłce ręcznej chłopców,
III miejsce w powiecie w mini piłce nożnej chłopców,
III miejsce w powiecie w badmintonie chłopców,
II miejsce w powiecie w mini koszykówce dziewcząt,
II miejsce w powiecie w mini piłce ręcznej dziewcząt,
II miejsce w powiecie w mini piłce nożnej dziewcząt,
 
W roku szkolnym 2003/2004
I miejsce w powiecie w biegach przełajowych chłopców, II w rejonie i XII w województwie w sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
I miejsce w powiecie w mini koszykówce chłopców, III miejsce w rejonie w mini koszykówce chłopców,
II miejsce w powiecie w mini siatkówce „3” chłopców,
II miejsce w powiecie w mini piłce ręcznej chłopców,
I miejsce w powiecie, II w rejonie i V w województwie w badmintonie dziewcząt /Staszewska Małgorzata, Ziętek Agata, Dudziak Patrycja/,
I miejsce w powiecie, I w rejonie i IV w województwie w mini piłce nożnej dziewcząt,
I miejsce w powiecie, I w rejonie i V w województwie w mini koszykówce dziewcząt,
 I miejsce w powiecie, III w rejonie w mini-siatkówce „3” dziewcząt,
 I miejsce w powiecie, III w rejonie w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
 
 W roku szkolnym 2002/2003
 I miejsce w powiecie w mini-siatkówce „2” chłopców, II miejsce w rejonie w mini-siatkówce”2” chłopców.
 I miejsce w powiecie, III miejsce w rejonie w mini koszykówce chłopców .
 I miejsce w powiecie, II miejsce w rejonie w mini koszykówce dziewcząt.
 III miejsce w powiecie w mini piłce ręcznej dziewcząt,
III miejsce w powiecie w badmintonie dziewcząt.
  
W roku szkolnym 2001/2002
II miejsce w powiecie w mini piłce nożnej chłopców,
II miejsce w powiecie w czwórboju LA chłopców,
I miejsce w powiecie w mini koszykówce chłopców, II miejsce w rejonie 
w mini koszykówce chłopców,
I miejsce w piłce ręcznej chłopców, II miejsce w rejonie w mini piłce ręcznej  chłopców,
I miejsce w badmintonie chłopców, II miejsce w  rejonie w badmintonie chłopców i II miejsce w  województwie  w badmintonie chłopców /Pietrak Paweł, Majewski Łukasz, Krysa Paweł/.
II miejsce w powiecie w badmintonie dziewcząt,
W roku szkolnym 2000/2001
I miejsce w powiecie w  badmintonie chłopców, II w rejonie i VII w województwie w badmintonie chłopców /Stohnij Piotr, Kura Przemek/,
II miejsce w powiecie w mini piłce koszykowej chłopców,
I miejsce w powiecie w mini piłce nożnej chłopców, IV miejsce w rejonie w mini piłce nożnej chłopców,
III miejsce w powiecie w mini piłce ręcznej chłopców,
I miejsce w powiecie, II w rejonie i V w województwie w badmintonie dziewcząt/Staszewska Paulina i Golec Katarzyna,
II miejsce w powiecie w mini piłce koszykowej dziewcząt

W roku szkolnym 1999/2000


II miejsce w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
II miejsce w piłce nożnej chłopców,
 
 
 
 
 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości