Rekrutacja

Szanowni Państwo ,
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kolejną część materiałów informacyjnych dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Została opracowana ulotka przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. Zawarte w ulotce informacje odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
Ulotki w wersji papierowej zostały przygotowane dla wszystkich uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjów. Wkrótce zostaną wysłane do kuratoriów oświaty, które ustalą zasady dystrybucji materiałów do szkół.

Ulotki te dotrą do wszystkich zainteresowanych uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów.
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej można przeczytać wszystkie informacje skierowane aktualnie do uczniów i rodziców. Poniżej link do opisanych informacji.

Rekrutacja będzie odbywała się droga elektroniczną.
W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.
 
Z poważaniem
Justyna Polaczek - wicedyrektor