Razem odkryjmy świat programowania

PROJEKT „ RAZEM ODKRYJMY ŚWIAT PROGRAMOWANIA – SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW Z PODREGIONU LUBELSKIEGO”

Celem projektu jest nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania poprzez szkolenia w standardzie VCC, zajęcia praktyczne z uczniami w asyście trenera oraz zapewnienie nauczycielom wsparcia trenera po zakończeniu zajęć. Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, mających na celu nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu po rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych, takich jak programowanie.

Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2018 roku w konsorcjum z fundacją „Wschodni Klaser Innowacji” z Kraśnika oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Podobnie, jak w innych projektach, należało zgłosić chęć udziału wypełniając odpowiedni wniosek. W naszej szkole do projektu zostały zgłoszone i zakwalifikowane wszystkie wychowawczynie z kl. I – III, które w styczniu odbędą szkolenia, a w II semestrze będą prowadzić zajęcia z uczniami zgodnie z opracowanymi scenariuszami i rozwijać ich umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem programowania.

                                                                                                                                                                                                Andrzej Pastuszak – koordynator szkolny