Rada Rodziców

 

Składka na Radę Rodziców  w Szkole Podstawowej  w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

 I dziecko – 30 zł

II dziecko – 25 zł

III dziecko – 20 zł

 

Wpłat można dokonywać u wychowawcy lub  na konto Rady Rodziców: 60868700092001000005470002

 

SKŁAD RADY RODZICÓW
 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 
im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty
 
             w NIEDRZWICY DUŻEJ w roku szkolnym 2018/19
 
 
PREZYDIUM:
 
Przewodniczący: p.Krzysztof Jaśkowski
 
Zastępca: p. Artur Staszczak
 
Skarbnik:p. Magdalena Koneczna
 
Sekretarz:p. Iwona Koneczna
 
Komisja Rewizyjna:p. Arkadiusz Socha
 
                                     p. Justyna Staszczak-Jochymek
 
                                     p. Katarzyna Boruch
 
 
Członkowie Rady Rodziców:
 
Klasa I a   p. Tomasz Bednarz
 
Klasa I b   p. Alicja Janczak
 
Klasa Ic     p. Katarzyna Kępowicz
 
Klasa IIa   p. Marek Kępowicz
 
Klasa IIb   p. Renata Gawryluk-Juszka/ Bernadetta Domańska
 
Klasa IIc   p. Katarzyna Cimek
 
Klasa III a p. Aneta Kowalczyk
 
Klasa IIIb p. Beata Wróblewicz
 
Klasa IVa p. Magdalena Próchnicka
 
Klasa IVb p. Marta Wiertel
 
Klasa IVc p.Magdalena Plewik
 
Klasa VIa p. Agnieszka Wawryszczuk
 
Klasa VIb p. Małgorzata Figura
 
Klasa VIc Dorota Boguta
 
Klasa VIIb Agnieszka Sobastjańczyk
 
Klasa VIIIb p. Renata Kamola
 
Klasa VIIIc p. Zofia Klich

 

 wpłaty

Plan Pracy Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej

na rok szkolny 2018/2019

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

1. Organizacja pracy szkolnej

1.Zorganizowanie  ogólnego  zebrania

2.Wybór Klasowych Rad Rodziców

3.Zorganizowanie     spotkania    Rady Rodziców

 4.Wybór Władz Rady Rodziców

wrzesień

wrzesień

wrzesień

wrzesień

Dyrektor Szkoły

Wychowawcy klas

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły

Delegaci klasowi

2. Opracowanie nowego Planu Pracy na bieżący rok szkolny 

1.Opracowanie planu     pracy

2.Ustalenie głównych wydatków z Rady Rodziców

Październik

Październik

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

3. Współpraca z Radą Pedagogiczną

1.Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

2..Opiniowanie dokumentów  szkoły

3.Zgłaszanie wniosków o przyznanie nauczycielom  nagród Dyrektora, Wójta

 4. Uchwalanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

5.Pomoc w organizowaniu    imprez szkolnych i   klasowych

6.Przedstawianie opinii Rady Rodziców o pracy ocenianego przez dyrektora szkoły nauczyciela.  

7.Ustalenie wysokości    składek na Radę Rodziców.

8. Wybór firmy ubezpieczającej uczniów w danym roku szkolnym.

wg harmonogramu

wrzesień

wrzesień

  

 wrzesień

wg kalendarza

wg kalendarza

 wrzesień

wrzesień

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły

Przewodniczący Rady Rodziców

 Przewodniczący Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

Rada Rodziców

4. Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych

1.Rozpoczęcie roku szkolnego                     

2.Dzień Edukacji    Narodowej

3.Wigilie klasowe.                     

4.Choinka Noworoczna  

6.Święto Szkoły

7.Dzień Dziecka

8.Zakończenie roku szkolnego

wrzesień

październik

grudzień

styczeń

marzec

czerwiec

czerwiec

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły , Rada Rodziców

Klasowe Rady Rodziców

Klasowe Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

Klasowe Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

 5. Pozyskiwanie środków finansowych wspierających działalność szkoły

$11.        Składanie ofert do  różnych firm oraz pozyskiwanie prywatnych sponsorów.

$12.        Organizowanie zabaw i       imprez, z których dochód zasili konto Rady Rodziców.

cały rok

listopad/ luty

Przewodniczący Rady Rodziców

Rada Rodziców

 

                                                                                                                                              Przewodniczący

 

                                                                                                                                              Rady Rodziców