Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

w NIEDRZWICY DUŻEJ

w roku szkolnym 2017/2018

 

PREZYDIUM:

Przewodniczący: p.Krzysztof Jaśkowski

Zastępca:  p.Artur Staszczak

Skarbnik: p.Magdalena Koneczna

Sekretarz: p.Iwona Koneczna

Komisja Rewizyjna: p.Zofia Klich

                                                             p.Justyna Staszczak-Jochymek

                                           p.Katarzyna Boruch

Członkowie Rady Rodziców:

Klasa I a    p. Marek Kępowicz

Klasa I b    p. Renata Gawryluk-Juszka
 
Klasa Ic     p. Katarzyna Cimek
 
Klasa IIa   p. Magdalena Kozak
 
Klasa IIb   p. Beata Wróblewicz
 
Klasa III a  p. Magdalena Próchnicka
 
Klasa IIIb  p. Marta Wiertel
 
Klasa IIIc  p. Anna Ziółkowska
 
Klasa IVc  p. Arkadiusz Socha
 
Klasa Va   p. Magdalena Plewik
 
Klasa Vb   p.Joanna Cieślak
 
Klasa VIb  p. Ewelina Łabiga
 
Klasa VIIb p. Renata Kamola
 
Klasa IIa OG p. Zbigniew Pietrzak
 
Klasa IIIc OG p. Ewa Wlaszczyk
 
Klasa IIIc OG p. Arkadiusz Socha

 

 

Składka na Radę Rodziców  w Szkole Podstawowej  w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:

 I dziecko – 30 zł

II dziecko – 25 zł

III dziecko – 20 zł
  Wpłaty  na Radę Rodziców za rok szkolny 2016/2017

 wg ilości uczniów w klasach

 

 

Plan Pracy Rady Rodziców

 Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej

na rok szkolny 2017/2018

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

1. Organizacja pracy szkolnej

1.Zorganizowanie  ogólnego  zebrania

2.Wybór Klasowych Rad Rodziców

3.Zorganizowanie     spotkania    Rady Rodziców

 4.Wybór Władz Rady Rodziców

wrzesień

wrzesień

wrzesień

wrzesień

Dyrektor Szkoły

Wychowawcy klas

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły

Delegaci klasowi

2. Opracowanie nowego Planu Pracy na bieżący rok szkolny 

1.Opracowanie planu     pracy

2.Ustalenie głównych wydatków z Rady Rodziców

Październik

Październik

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

3. Współpraca z Radą Pedagogiczną

1.Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

2..Opiniowanie dokumentów  szkoły

3.Zgłaszanie wniosków o przyznanie nauczycielom  nagród Dyrektora, Wójta

4..Przedstawienie Radzie   Rodziców uchwał Rady    Pedagogicznej

 

5.Pomoc w organizowaniu    imprez szkolnych i   klasowych

6..Opiniowanie dorobku zawodowego    nauczycieli za okres stażu /do awansu /  

7.Ustalenie wysokości    składek  

wg harmonogramu

wrzesień

 

wrzesień

  

 

 

 

wg kalendarza

 

 

 

wrzesień

Dyrektor Szkoły

 

Dyrektor Szkoły

 

Dyrektor Szkoły

 

Przewodniczący Rady Rodziców

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

 

Rada Rodziców

4. Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych

1.Rozpoczęcie roku szkolnego                     

2.Dzień Edukacji    Narodowej

 

3.Wigilia                     

4.Choinka Noworoczna  

 

 6.Święto Szkoły

7.Dzień Dziecka

 

8.Zakończenie roku szkolnego

wrzesień

 

październik

 

grudzień

styczeń

 

marzec

czerwiec

 

czerwiec

Dyrektor Szkoły

 

Dyrektor Szkoły , Rada Rodziców

Klasowe Rady Rodziców

Klasowe Rady Rodziców

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Klasowe Rady Rodziców

 

Przewodniczący Rady Rodziców

 5. Pozyskiwanie środów finansowych wspierających działalność szkoły.

1. Składanie ofert do  różnych firm oraz pozyskiwanie prywatnych sponsorów.

2. Organizowanie zabaw i imprez, z których dochód zasili konto Rady Rodziców. 

cały rok

 

 

listopad/ styczeń/ luty

Przewodniczący Rady Rodziców

 

Rada Rodziców

 

Przewodniczący Rady Rodziców

 

 

 

 

 

 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości