Projekt Nowoczesne Szkoły

proj

 

    

Nowoczesne szkoły w gminie Niedrzwica Duża

W okresie od  01.09.2017r. do 30.06.2019r. w szkołach naszej gminy realizowany jest projekt Nowoczesne szkoły w gminie Niedrzwica Duża. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu jest organizacja zajęć rozwijających i wyrównawczych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy takich jak: ICT, zajęcia matematyczno -przyrodnicze, języki  obce, doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Podczas prowadzonych zajęć  uwzględniany jest  rozwój  właściwych postaw takich jak : kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa.

Projekt swoim zakresem obejmuje również podnoszenie kompetencji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu ICT.

W ramach projektu  tworzone są warunki  uczenia się, adekwatne do potrzeb rynku pracy
 i zachodzących zmian. Dlatego też zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownie dla przedmiotów matematyczno –przyrodniczych oraz pracownie ICT.

W naszej szkole w projekcie uczestniczy 298 chętnych uczniów. Zorganizowanych jest 65 grup. Zajęcia prowadzi 24 nauczycieli. Szkolnym koordynatorem jest Pani Justyna Polaczek.

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 kontynuujemy realizację projektu Nowoczesne szkoły w gminie Niedrzwica Duża. Aktualnie w projekcie bierze udział 263 uczniów, w 55 grupach. Zajęcia prowadzi 20 nauczycieli.

 

Justyna Polaczek – szkolny koordynator

 

Szczegółowy wykaz realizowanych zajęć:

Znaczenie skrótów
og – oddział gimnazjalny
 
Zajęcia matematyczne wyrównawcze
 

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

grupa 1

III SP

Paluch Małgorzata

grupa 2

IV

Polaczek Justyna

grupa 3

V

Sidor Agnieszka

grupa 4

VIII

Mazurkiewicz – Leziak Mira

 

Zajęcia matematyczne rozwijające

 

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

grupa 1

IV

Paluch Małgorzata

grupa 2

IV

Polaczek Justyna

grupa 3

III SP

Sidor Agnieszka

grupa 4

IV

Mazurkiewicz – Leziak Mira

grupa 5

VI

Mazurkiewicz – Leziak Mira

grupa 6

III OG

Sidor Agnieszka

grupa 8

III SP

Antoń Grażyna

 

Zajęcia przyrodnicze wyrównawcze

 

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

grupa 1

VII

Janczarek Jadwiga

grupa 2

III a G

Ziętek Monika

grupa 3

VIII

Bartnik Katarzyna

grupa 4

III

Janczarek Jadwiga

grupa 5

III

Ziętek Monika

grupa 6

VIII

Maciejka Monika

grupa 7

III

Maciejka Monika

grupa 8

VIII

Bartnik Katarzyna

grupa 9

V c

Dymitrak Anna

grupa 10

IV c

Rudzka Agnieszka

 

 Zajęcia przyrodnicze rozwijające

 

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

grupa 1

III a SP

Drewniak Janczarek Anna

grupa 2

VI ac

Rudzka Agnieszka

grupa 3

VII

Janczarek Jadwiga

grupa 4

VIII

Ziętek Monika

 

 Zajęcia wyrównawcze z języków obcych

 

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

grupa 2

III G

Wiechnik Monika

grupa 3

I - III

Musińska – Niezgoda Marzena

grupa 4

VIII

Wiechnik Monika

grupa 5

VIII

Stachyra Anna

grupa 6

VII a

Wójcik Eliza

grupa 7

IIIb SP

Musińska – Niezgoda Marzena

grupa 8

VIII c

Stachyra Anna

grupa 9

III b G

Stachyra Anna

 

 Zajęcia rozwijające z języków obcych

 

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

grupa 2

III bG

Wiechnik Monika

grupa 3

V

Wójcik Eliza

grupa 4

VII

Wójcik Eliza

grupa 5

VI

Wójcik Eliza

grupa 6

VIII

Stachyra Anna

grupa 7

VIII

Wiechnik Monika

grupa 8

I - IV

Musińska – Niezgoda Marzena

grupa 9

I – IV

Musińska – Niezgoda Marzena

grupa 10

I b

Stachyra Anna

 

 Zajęcia ICT

 

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

grupa 1

VII b

Dymitrak Anna

grupa 2

IV a

Dymitrak Anna

grupa 3

V

Flis Jan

grupa 4

V - VI

Flis Jan

grupa 5

V - VI

Flis Jan

grupa 6

V

Flis Jan

grupa 7

VI

Flis Jan

grupa 8

VIII

Flis Jan

 

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

numer grupy

nauczyciel prowadzący

grupa 1

Rusek Dorota

grupa 2

Rusek Dorota

grupa 3

Niezgoda Barbara

grupa 4

Antoń Grażyna

grupa 5

Pyc Teresa