Projekt Nowoczesne Szkoły

proj

 

    

Nowoczesne szkoły w gminie Niedrzwica Duża

W okresie od  01.09.2017r. do 30.06.2017r. w szkołach naszej gminy realizowany jest projekt Nowoczesne szkoły w gminie Niedrzwica Duża. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu jest organizacja zajęć rozwijających i wyrównawczych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy takich jak: ICT, zajęcia matematyczno -przyrodnicze, języki  obce, doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Podczas prowadzonych zajęć  uwzględniany jest  rozwój  właściwych postaw takich jak : kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa.

Projekt swoim zakresem obejmuje również podnoszenie kompetencji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu ICT.

W ramach projektu  tworzone są warunki  uczenia się, adekwatne do potrzeb rynku pracy
 i zachodzących zmian. Dlatego też zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownie dla przedmiotów matematyczno –przyrodniczych oraz pracownie ICT.

W naszej szkole w projekcie uczestniczy 298 chętnych uczniów. Zorganizowanych jest 65 grup. Zajęcia prowadzi 24 nauczycieli. Szkolnym koordynatorem jest Pani Justyna Polaczek.

Justyna Polaczek – szkolny koordynator

Harmonogram zajęć projektowych... czytaj więcej

Szczegółowy wykaz realizowanych zajęć:

Znaczenie skrótów
og – oddział gimnazjalny

Zajęcia wyrównawcze z matematyki:

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

1

II

Paluch Małgorzata

2

III

Szymańska Renata

3

IV

Sidor Agnieszka

4

VII

Mazurkiewicz – Leziak Mira

5

III b og

Polaczek Justyna

6

III a og

Polaczek Justyna

Zajęcia rozwijające  z matematyki:

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

1

III

Majewska Jolanta

2

III

Rejniak Bożena

3

II

Antoń Grażyna

4

III

Pastuszak Iwona

5

V

Mazurkiewicz – Leziak Mira

6

II og

Sidor Agnieszka

7

III og

Sidor Agnieszka

8

II

Antoń Grażyna

Zajęcia wyrównawcze z zajęć przyrodniczych:

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

1

VI

Rudzka Agnieszka

2

II og

Ziętek Monika

3

VII

Bartnik Katarzyna

4

II og

Janczarek Jadwiga

5

II og

Ziętek Monika

6

VII

Maciejka Monika

7

II og

Maciejka Monika

8

III og

Bartnik Katarzyna

9

IV

Dymitrak Anna

Zajęcia rozwijające  z zajęć przyrodniczych:

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

1

I –III

Drewniak – Janczarek Anna

2

V

Rudzka Agnieszka

3

VI

Rudzka Agnieszka

4

VII

Ziętek Monika

5

III og

Bartnik Katarzyna

6

III og

Maciejka Monika

7

III og

Janczarek Jadwiga

8

III og

Bartnik Katarzyna


Zajęcia rozwijające z języków obcych:

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

1

III og

Wiechnik Monika

2

II og

Wiechnik Monika

3

IV

Latos Agnieszka

4

VI

Latos Agnieszka

5

V

Latos Agnieszka

6

VII

Stachyra Anna

7

VII

Wiechnik Monika

8

I-III

Musińska – Niezgoda Marzena

9

I-III

Musińska – Niezgoda Marzena

Zajęcia wyrównawcze  z języków obcych:

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

1

III og

Wiechnik Monika

2

II og

Wiechnik Monika

3

I-III

Musińska – Niezgoda Marzena

4

VII

Wiechnik Monika

5

VII

Stachyra Anna

6

VI

Latos Agnieszka

7

I –III

Musińska – Niezgoda Marzena

8

VII

Stachyra Anna

9

II og

Stachyra Anna

Zajęcia rozwijające ICT – programowanie

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

1

VI

Dymitrak Anna

2

III

Dymitrak Anna

3

IV

Flis Jan

4

IV

Flis Jan

5

V

Flis Jan

6

VII

Flis Jan

7

VII

Flis Jan

8

VI

Flis Jan

Zajęcia z doradztwa edukacyjno zawodowego:

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

1

III og

Rusek Dorota

2

III og

Rusek Dorota

3

III og

Rusek Dorota

Zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej

numer grupy

klasa

nauczyciel prowadzący

1

II og

Rusek Dorota

2

II og

Rusek Dorota

3

II

Niezgoda Barbara

4

II - IV

Antoń Grażyna

5

II - IV

Pyc Teresa

 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości