Projekt Akademia Kreatywnego Rozwoju

 

Projekt Akademia Kreatywnego Rozwoju

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole podstawowej jest realizowany projekt Akademia Kreatywnego Rozwoju. Jednostką organizacyjną projektu jest Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez realizację zajęć pokazowych, warsztatowo-laboratoryjnych, rachunkowych, komputerowych oraz wykłady popularno-naukowe.

Z naszej szkoły do projektu zakwalifikowało się 22 uczniów z klas VIII. Będą oni brać udział w zajęciach dotyczących rozwoju energetyki oraz dźwięku i obrazu. Zajęcia w formie pokazów i warsztatów odbędą się na Wydziale Fizyki UMCS w Lublinie. Zajęcia są bezpłatne, uczestnikom zagwarantowano również transport i wyżywienie.

Monika Ziętek

 

 

W poniedziałek 21.01.2019r. grupa uczniów z klas VIII wzięła udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu - Akademia Kreatywnego Rozwoju. Uczniowie odwiedzili wydział fizyki UMCS w Lublinie. Brali udział w warsztatach matematycznych i komputerowych, wykonywali doświadczenia w pracowniach: fizyki jądrowej, mechaniki, optyki i elektryczności. Zwiedzali Muzeum Fizyki UMCS. Kolejny wyjazd planowany jest w maju.

 

Monika Ziętek