Program Szkolny Klub Sportowy

   Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Szkolny Klub Sportowy to wyjątkowe przedsięwzięcie pod kilkoma względami. Pierwsza edycja Programu odbyła się w roku 2017 i objęła 82,61 % gmin na terenie całego kraju, a jego skala stale rośnie. Umożliwia on realizację zajęć sportowych we wszystkich powiatach na terenie kraju - planowany jest udział blisko 300 000 dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej przystąpiła do programu od początku jego istnienia. Teraz realizowana jest już druga edycja. Uczestnicy programu ćwiczą w trzech grupach: IV – V klasa, VI klasa oraz VII –VIII i uczniowie oddziałów gimnazjalnych w grupach 15-osobowych. Zajęcia odbywają się na boisku szkolnym „Orlik”, oraz w sali gimnastycznej.