Patron szkoły

Historia 7. Kołobrzeskiego

Pułku Piechoty

Różne wydarzenia z historii naszej Ojczyzny sprawiły, iż  ogromne rzesze Polaków znalazły się na terenie byłego Związku Radzieckiego. Byli wśród nich żołnierze wzięci do niewoli po agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku, ludność cywilna deportowana  w głąb Związku Radzieckiego z terenów zajętych przez Armię Radziecką i potomkowie zesłańców z okresu zaborów.

   Z  nadzieją przyjęto zgodę rządu radzieckiego  na formowanie 1. Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, która została wydana 8 maja 1943 roku. Dywizję zaczęto tworzyć w Sielcach nad Oką. Na jej czele stanął płk. Zygmunt Berling. Napływały tu z różnych stron ZSRR masy ochotników polskich. W dywizji „kościuszkowskiej” widzieli jedyną szansę odmiany swego losu i możliwość powrotu do Ojczyzny.

27 XII 1943 roku dowódca dywizji wydał rozkaz w sprawie formowania 7. Pułku Piechoty (był to rozkaz nr 95). Czasowo dowódcą 7. Pułku Piechoty mianowano kpt. Antoniego Jabczyńskiego.

Po złożeniu uroczystej przysięgi i otrzymaniu broni pułk wyruszył na szlak bojowy. Między innymi brał udział w walkach o Warszawę oraz o Wał Pomorski. Największą chwałą okrył się w bitwie o  Kołobrzeg w dniach 10-18 marca 1945 roku, w której zginęło wielu żołnierzy. 18 marca Kołobrzeg został zdobyty. W wodach Bałtyku zatknięto polską flagę. Po uroczystych zaślubinach morze powróciło do Polski. Aktu tego dokonał kapral Franciszek Niewidziajło (był gościem naszej szkoły). W uznaniu dla ogromnego bohaterstwa i poświęcenia żołnierzy 7. Pułku Piechoty rozkazem dowódcy Wojska Polskiego nr 0188 z dnia 6 V 1945 roku nadano pułkowi nazwę Kołobrzeski.

Pułk brał udział w walkach do końca wojny, również na terenie Niemiec, a żołnierze, którzy przeżyli, 30 maja 1945 roku powrócili do ojczyzny.

23 października 1966 roku nasza szkoła przyjęła imię Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty i do dziś nosi to imię. Chcemy w ten sposób uczcić pamięć wszystkich polskich żołnierzy, którzy w czasie II wojny światowej walczyli i oddawali życie za wolną Polskę.
Oprac. Anna Paluch

KALENDARIUM

27 grudnia 1943
Wydanie rozkazu dowódcy I. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR nr 95 w sprawie formowania 7. Pułku Piechoty.

7 stycznia 1944     
Objęcie tymczasowego stanowiska dowódcy 7. PP przez kpt. Antoniego Jabczyńskiego. Wydanie pierwszego rozkazu dziennego, w którym stwierdzono, że stan pułku wynosi 6 oficerów, 32 podoficerów i 229 szeregowców.

30 stycznia 1944
Objęcie stanowiska dowódcy pułku przez mjr Stanisława Russijana. Uroczyste wręczenie broni żołnierzom.

12 lutego 1944       
Przybycie do pułku i wyznaczenie na stanowiska 47 chorążych i podporuczników z oficerskiej szkoły 1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w  Riazaniu .

26 marca 1944
Złożenie uroczystej przysięgi przez stan osobowy pułku w Staroletowie.

15 lipca 1944
Wymarsz 7. Pułku Piechoty z rejonu Przebraże w kierunku Lublina.

23 lipca 1944         
Przekroczenie przez pułk rzeki Bug w rejonie wsi Jagodzin.

7 sierpnia 1944
Rozmieszczenie pułku w lasach nad Wisłą na południe od Wilgi. Przeprawa przez Wisłę na przyczółek warecko – magnuszewski i zajęcie obrony w drugim rzucie dywizji.

15 – 23 września 1944
Obrona Saskiej Kępy wzdłuż wschodniego brzegu Wisły.

16 września 1944 
Wysłanie dwóch grup żołnierzy na przyczółek czerniakowski.

16 stycznia 1945
Przeprawa przez Wisłę koło Góry Kalwarii i rozpoczęcie działań bojowych w operacji warszawskiej.

17 stycznia 1945
Wejście pułku do Warszawy z kierunku Piaseczna.

5 lutego– 4 marca 1945 
Walki na Wale Pomorskim pod Nadarzycami.

10 – 18 marca 1945
Walki o Kołobrzeg.

18 marca 1945
Zdobycie Kołobrzegu i zaślubiny pułku z morzem.

16 kwietnia – 6 maja 1945
Rozpoczęcie natarcia na główny pas obrony nieprzyjaciela, rozbudowany między Odrą, a Starą Odrą. Walki na terytorium Niemiec.

6 maja 1945         
Zakończenia walk i wymarsz w awangardzie 3 DP. Rozkaz 1 Armii WP nr 0188 z 6 V 1945 r. o nadaniu pułkowi nazwy 7.Kołobrzeski Pułk Piechoty.

30 maja 1945
Wyjazd żołnierzy 7 pułku z Niemiec do Ojczyzny.

21 czerwca 1945
Rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 30 z 21 VI 1945 r. za szczególne zasługi nadano 7.Kołobrzeskiemu Pułkowi Piechoty Krzyż Virtuti Militari V klasy.