Konkursy przedmiotowe

Regulamin konkursów przedmiotowych i terminarz eliminacji

 Zasady wglądu do prac konkursowych

 1.      Wyniki etapu szkolnego zostaną ogłoszone w terminie dwóch dni od dnia przeprowadzenia konkursu.
 2.      Uczniowie oraz ich rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wglądu do prac konkursowych w terminie dwóch dni od ogłoszenia wyników.
 3.      W trakcie wglądu wymagana jest obecność przynajmniej jednego członka komisji przeprowadzającej lub oceniającej konkurs albo dyrektora/wicedyrektora szkoły.
 4.      Dopuszczalny jest jednokrotny wgląd do swojej pracy w obecności rodzica/ rodziców/prawnych opiekunów.
 5.      Wgląd odbywa się na miejscu, niedopuszczalne jest kopiowanie pracy. Dozwolone jest fotografowanie arkusza konkursowego.
 6.       Osoba przeglądająca pracę potwierdza ten fakt stosowną adnotacją opatrzoną datą i podpisem.
 
Dyrektor szkoły:  Andrzej Pastuszak
Podstawa prawna: 
 Regulamin konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego organizowanych w roku szkolnym 2017/18:
 
 
KONKURSY - wyniki etapu szkolnego
 
Pierwszy etap konkursu ortograficznego odbył się 19.10.2017r. 
SP - udział wzięło 7 uczniów. Do II etapu zakwalifikowały się:
1. Dominika Sarnecka kl. VIIc
2. Izabela Boruch kl. VIa
3. Antonina Selegrat kl. VIa
 
Oddziały gimn. - udział wzięło 2 uczniów.
 
Konkurs z języka polskiego odbył się 20.10.2017r. Do II etapu (okręgowy) zakwalifikowały się następujące osoby:
Szkoła podstawowa:
1. Dominika Sarnecka kl. VIIc
2. Urszula Kosidło kl. VIIb
3. Krystian Klich kl. VIIc
4. Jędrzej Zaborski kl. VIIb
 
Odziały gimnazjalne:
1. Weronika Staszczak kl. IIIa
2. Aleksandra Sochan kl. IIb
 
Konkurs z historii odbył się 23.10.2017r. Do II etapu zakwalifikowali się:
Szkoła podstawowa:
1. Szymon Grzeszczak kl. VIIb
 
Oddziały gimnazjalne:
1. Maciej Sidor kl. IIIa
2. Franciszek Janczarek kl. IIb
 
Konkurs z biologii odbył się 23.10.2017r. Do II etapu zakwalifikowała się:
 Oddziały gimnazjalne:
 1. Karolina Małek kl. IIIb
 
 
Konkurs z geografii odbył się 23.10.2017r. Do II etapu zakwalifikował się:
 Oddziały gimnazjalne:
 1. Bartłomiej Wertel kl. IIIb
 
 
 Do II etapu konkursu z matematyki zakwalifikowali się:
Szkoła podstawowa:
 1. Marcin Wójcik kl. VIIa
2. Szymon Grzeszczak kl. VIIb
 
Oddziały gimnazjalne:
 1. Maciej Sidor kl. IIIa
 
Konkurs z fizyki odbył się 27.10.2017r.
Do II etapu nikt się nie zakwalifikował.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości