Konkursy przedmiotowe

Regulamin konkursów przedmiotowych i terminarz eliminacji

 

 

Zasady wglądu do prac konkursowych

 1.      Wyniki etapu szkolnego zostaną ogłoszone w terminie dwóch dni od dnia przeprowadzenia konkursu.

 2.      Uczniowie oraz ich rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wglądu do prac konkursowych w terminie dwóch dni od ogłoszenia wyników.

 3.      W trakcie wglądu wymagana jest obecność przynajmniej jednego członka komisji przeprowadzającej lub oceniającej konkurs albo dyrektora/wicedyrektora szkoły.

 4.      Dopuszczalny jest jednokrotny wgląd do swojej pracy w obecności rodzica/ rodziców/prawnych opiekunów.

 5.      Wgląd odbywa się na miejscu, niedopuszczalne jest kopiowanie pracy. Dozwolone jest fotografowanie arkusza konkursowego.

 6.       Osoba przeglądająca pracę potwierdza ten fakt stosowną adnotacją opatrzoną datą i podpisem.

 

Dyrektor szkoły:

 Andrzej Pastuszak

Podstawa prawna: 

        Regulamin konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego organizowanych w roku szkolnym 2017/18:

 

 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości