Historia szkoły

 • 1915 rok - początki oświaty w Niedrzwicy Dużej. Pierwszą nauczycielką jest Bronisława Studzińska.
 • 1918 rok - próby zdobycia sprzętu szkolnego i organizacja  szkoły. Lekcje prowadzone są w prywatnych domach, w dwóch izbach.
 • Rok 1918 - 1919 - szkołą kieruje p. Maria Wilczkowska
 • Rok szkolny 1919/1920 inicjuje projekt sieci szkół w Niedrzwicy Dużej, który przewiduje powstanie szkoły 7—klasowej. W tym samym roku rozpoczyna się nauka na kursie wieczorowym dla młodzieży od 16 do 22 lat. Zajęcia odbywają się  3 razy w tygodniu po 2 godziny. Kierownikiem szkoły jest p. Władysław  Wyszkowski.
 • Kolejni kierownicy szkoły to: p.Aniela Kuczkówna Pomorska  w latach 1923-1926 i p.Władysław Jadach w latach 1926-1927.
 • 1933 rok - oddany zostaje do użytku budynek szkoły przy drodze Lublin- Kraśnik (obecnie mieści się tam przedszkole oraz klasy nauczania zintegrowanego).
 • 1934 rok - Szkoła Podstawowa otrzymuje imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Placówką  kieruje p.Wacław Chłopek. Lekcje  w tym budynku odbywają się do 1964 roku. Po wojnie Szkoła nie miała imienia.
 • Rok 1945 - 1946 - dyrektorem szkoły jest p.Stanisław Kuchna. 
 • Kierownicy i dyrektorzy szkoły w latach 1946-1964: p.Eugeniusz Czupkałło (lata 1946-1953), p.Stanisław Kraszewski (lata 1953-1954), p.Władysław Tarasiński (lata 1954-1964).
 • Styczeń 1964 rok - oddany zostaje do użytku nowy budynek szkoły tzw. tysiąclatka, otrzymuje ona numer 540.
 • 23 października 1966 roku - Szkole nadano imię Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Kierownikiem jest p.Henryk Witek.
 • W latach 1972-2001 funkcję dyrektora szkoły pełnili: 1972-1973 p.Krystyna Lasek, 1973-1974 p.Tadeusz Jersak, 1974-1984 p.Zofia Głąb, 1984-1985 p.Adam Rut, 1985-1987 p.Janusz Rak, 1987-1990 p.Janina Głąb.
 • Reforma edukacji 1999 r. spowodowała, że w budynku umieszczono dwie szkoły – Szkołę Podstawową i Gimnazjum Nr 1 i tak jest do chwili obecnej. Dyrektorem w tym czasie (1990-2001) była  p.Stanisława Gąska.
 • W latach 2001-2011 dyrektorem Szkoły Podstawowej była p. Jolanta Majewska, funkcję zastępcy pełnił p. Andrzej Pastuszak.
 •  2010 rok - uroczyście obchodzimy 95 - lecie naszej szkoły.
 • Od września 2011 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej jest p. Andrzej Pastuszak, funkcję zastępcy pełni p. Renata Szymańska
 • Marzec 2012, marzec 2015 rok - odsłonięcie tablic upamiętniających Patronów Szkoły. 
 • 21 października 2016r. 100-lecie powstania Szkoły i 50-lecie nadania Imienia.
 • W wyniku reformy edukacji w 2017r. powstała ośmioklasowa Szkoła Podstawowa. Dyrektorem szkoły jest p.Andrzej Pastuszak, funkcję wicedyrektorów pełnią: p.Renata Szymańska i p.Justyna Polaczek.