plan lekcji IV-VI

Zmiany w planie lekcji zaznaczono kolorem czerwonym 

Klasa IV a - wychowawczyni Katarzyna Sochan

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

w-f  k.wiedzy  j.pol.   j.polski   j. polski

2

8.20 - 9.05

j.polski 

z. z wych.   w-f  matematyka

3

9.15 - 10.00

religia 

j.polski    religia  przyroda

4

10.10-10.55

historia 

j. angielski    matematyka  j. angielski

5

11.05-11.50

plastyka 

matematyka    przyroda  informatyka

6

12.10-12.55

z.wyr. j.pol. 

muzyka  w-f     technika

7

13.15-14.00

 

w-f  matematyka    

8

14.05-14.50

 

  j. angielski

 

 

9

14.55-15.40

    j.polski    

10

15.45-16.30

    -     

Klasa IV b - wychowawczyni Agnieszka Sidor

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

  k.wiedzy  j.pol.   w-f -   zaj. z wychow.

2

8.20 - 9.05

 

j. angielski  historia  j. angielski  przyroda  

3

9.15 - 10.00

 

matematyka  matematyka  muzyka  j.polski 

4

10.10-10.55

 

religia  j. polski  przyroda  technika 

5

11.05-11.50

religia 

j.polski  j. angielski  matematyka  w-f 

6

12.10-12.55

matematyka

w-f    j.polski   

7

13.15-14.00

j.polski

    matem. z. rozw.  z.wyr. j.ang. 

8

14.05-14.50

informatyka 

- chór 

 

 

9

14.55-15.40

 plastyka   chór     

10

15.45-16.30

w-f         


Klasa IV c - wychowawczyni Agnieszka Latos

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

w-f   k.wiedzy  j.pol.     j. angielski

2

8.20 - 9.05

j. angielski 

przyroda    - informatyka 

3

9.15 - 10.00

muzyka 

j.polski    z. z wychow. matematyka 

4

10.10-10.55

j.polski 

matematyka    j.polski  przyroda 

5

11.05-11.50

matematyka 

j. angielski  z. wyr. matem.  religia  j.polski 

6

12.10-12.55

z. wyr. j.pol. 

religia  w-f  matematyka  w-f 

7

13.15-14.00

 

w-f  j.polski  matem. z. rozw.    z.wyr. j.ang.

8

14.05-14.50

  

z. rozw. j.pol.    historia

 

 

9

14.55-15.40

    plastyka     

10

15.45-16.30

    technika     


Klasa Va – wychowawca Marzena Musińska- Niezgoda

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

z.wyr. matem 

   w-f  w-f  

2

8.20 - 9.05

 j.angielski

  j.polski   religia  j. polski

3

9.15 - 10.00

z. komp.

   j.angielski  przyroda  historia

4

10.10-10.55

religia

 

historia

muzyka 

matematyka

5

11.05-11.50

matematyka

 

matematyka

j. polski 

j. angielski 

6

12.10-12.55

j.polski

w-f

z.techniczne 

 

w-f

7

13.15-14.00

przyroda

matematyka

 

 

z. z wych. 

8

14.05-14.50

 

j. polski  

chór

 

 

9

14.55-15.40

z.wyr. j.pol. 

przyroda 

chór 

 

 

10

15.45-16.30

 

plastyka 

 

 

  


Klasa V b - wychowawczyni Mira Mazurkiewicz -Leziak
 

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

 z.wyr. mat.

 

 

religia 

historia

2

8.20 - 9.05

z. komp.

 

wdżwr 

muzyka 

matematyka

3

9.15 - 10.00

j. angielski 

 

historia

z. z wychow.

w-f

4

10.10-10.55

matematyka

 

przyroda

j.polski

j.polski

5

11.05-11.50

j. polski 

 

j. polski 

j.angielski

przyroda 

6

12.10-12.55

przyroda

j.polski 

matematyka

w-f

religia

7

13.15-14.00

w-f

j.angielski

w-f

-

 

8

14.05-14.50

 

matematyka

chór 

 

 

9

14.55-15.40

z. wyr. j.pol. 

plastyka 

chór 

 

 

10

15.45-16.30

 

z.techniczne 

 

 

  


Klasa V c - wychowawczyni Aneta Hacia

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

z.wyr. matem. 

wdżwr

j.polski

 

j. polski

2

8.20 - 9.05

muzyka

matematyka

j. angielski

 

historia

3

9.15 - 10.00

matematyka

religia

przyroda

 

w-f

4

10.10-10.55

j.polski 

j.polski

matematyka

 

religia

5

11.05-11.50

j.angielski

przyroda

historia

 

matematyka

6

12.10-12.55

plastyka

j.angielski 

z. komp.

w-f

 

7

13.15-14.00

w-f

 

w-f

przyroda

 

8

14.05-14.50

 

 

chór 

j.polski

 

9

14.55-15.40

z.wyr. j.pol 

 

chór 

z. z wych.

 

10

15.45-16.30

 

 

 

z. techniczne 

  


Klasa VI a - wychowawczyni Liliana Rosiecka
 

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

j.polski

 -

 

j.polski

 

2

8.20 - 9.05

matematyka

j. polski 

-

matematyka

 religia

3

9.15 -10.00

historia

matematyka

matematyka

w-f

z. techniczne

4

10.10-10.55

w-f

j. angielski

j.angielski

j. angielski

przyroda

5

11.05-11.50

z. z wych

w-f

j. polski

j.polski 

muzyka

6

12.10-12.55

religia

przyroda 

historia

przyroda

j.polski

7

13.15-14.00

 

z. komp.

  

plastyka 

matematyka

8

14.05-14.50

 

 

chór 

 

w-f 

9

14.55-15.40

     chór    -

10

15.45-16.30

          


Klasa VI b - wychowawczyni Magdalena Konopczyńska

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

j.angielski

 j. polski

-

j.angielski

 

2

8.20 - 9.05

j.polski

matematyka 

historia

j.polski

 

3

9.15 - 10.00

j.polski

z. komp.

matematyka

w-f

z.wyr. j.pol.

4

10.10-10.55

w-f

przyroda

j. polski 

przyroda

plastyka 

5

11.05-11.50

historia 

w-f

przyroda

matematyka

religia

6

12.10-12.55

matematyka

 

j.angielski

plastyka

matematyka

7

13.15-14.00

religia

 

plastyka

 

 j.polski

8

14.05-14.50

 

 

chór

 

w-f 

9

14.55-15.40

 

 

chór 

 

muzyka 

10

15.45-16.30

 

 

 

 

 


Klasa VII a - wychowawczyni Maria Nowacka
 

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

 geografia

 historia j.polski  biologia  j. angielski 

2

8.20 - 9.05

j.polski

w-f  matematyka  plastyka   fizyka

3

9.15 - 10.00

w-f 

j.polski  fizyka  j. niemiecki  matematyka 

4

10.10-10.55

j.angielski 

matematyka  geografia  historia  chemia 

5

11.05-11.50

 chemia 

biologia  w-f  w-f  j.polski 

6

12.10-12.55

matematyka 

j. angielski religia  muzyka  z.z wych.

7

13.15-14.00

j. niemiecki 

wdżwr informatyka  j.polski   religia

8

14.05-14.50

 

j.ang.z. rozw 

mat. z.rozw 

 j.pol. z.wyr.

j.pol./mat

z.rozw/z.wyr.

 

9

14.55-15.40

 

 

 

 

 

10

15.45-16.30

 

 

 

 

  


Klasa VII b - wychowawczyni Anna Paluch
 

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

 informatyka

j.polski   religia plastyka  matematyka 

2

8.20 - 9.05

biologia 

historia  w-f  fizyka  j.polski 

3

9.15 - 10.00

j.polski 

matematyka  geografia   matematyka j.angielski 

4

10.10 -10.55

chemia 

w-f  j.polski  w-f  geografia 

5

11.05 -11.50

w-f 

j. niemiecki  j. niemiecki  historia  chemia 

6

12.10 -12.55

fizyka 

religia  matematyka  j.polski  muzyka 

7

13.15 -14.00

z. z wych. 

j. angielski  biologia  j.angielski   wdżwr

8

14.05 -14.50

 

 j.ang.z. rozw 

mat. z.rozw

 j.pol. z.wyr.
j.pol./mat
z.rozw/z.wyr.

9

14.55 -15.40

 

 

 

 

 

10

15.45 -16.30

 

 

 

 

  


Klasa VII c - wychowawczyni Anna Dymitrak
 

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

 

chemia  geografia

fizyka 

geografia 

2

8.20 - 9.05

 

j.polski  w-f  matematyka  j.niemiecki 

3

9.15 -10.00

religia

historia  j.polski  historia  j.polski 

4

10.10-10.55

j.polski 

w-f  matematyka  w-f  matematyka 

5

11.05-11.50

w-f 

j. angielski  fizyka  j.polski  j.angielski 

6

12.10-12.55

j.niemiecki 

informatyka biologia  z. z wych. 

chemia 

7

13.15-14.00

matematyka 

religia  j.angielski  biologia   muzyka 

8

14.05-14.50

plastyka 

j.ang.z. rozw 

mat. z. rozw  

j.pol.z. wyr. 

j.pol./mat

z.rozw/z.wyr. 

9

14.55-15.40

 

 

 

 

10

15.45-16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości