Konkurs logopedyczno- czytelniczy

                
Konkurs Logopedyczno – Czytelniczy  „Posłuchaj, jak pięknie  czytam”.

Regulamin

Konkurs odbywa się z inicjatywy nauczyciela logopedy p. Teresy Pyc i nauczyciela bibliotekarza p. Krystyny Grudy.
Cele konkursu:
-kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów czytelniczych, preferencji  w zakresie gatunków literackich
-zachęcanie do czytania literatury dziecięcej
-doskonalenie techniki czytania głośnego ze szczególnym uwzględnieniem takich kryteriów jak: dykcja, artykulacja, tempo, oddanie nastroju czytanego tekstu
-dążenie do poprawności językowej;
-rozwijanie umiejętności werbalnych;
-dbanie o prawidłową wymowę i czystość językową.
Założenia:
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z  klas drugich i trzecich (preferowane dzieci w trakcie lub po terapii logopedycznej).
2. Eliminacje odbywają się w  marcu każdego  roku  w czasie zajęć lekcyjnych poszczególnych klas, po wcześniejszym uzgodnieniu z ich wychowawcami.
3. Podczas eliminacji klasowych, w oparciu o głośną prezentację wylosowanego fragmentu prozy dziecięcej, wyłaniane są 2 najlepiej czytające osoby, które będą reprezentować klasę w dalszej części konkursu.
4. Finał konkursu odbywa się w maju w bibliotece szkolnej. Oceny umiejętności czytelniczych,  po uwzględnieniu w/w kryteriów, dokonują dyrektor  szkoły i nauczyciel języka polskiego.
5. W finale konkursu uczniowie, oprócz umiejętności czytania głośnego, wykazują się sprawnością artykulacyjną i rozwiązują zadania z zakresu znajomości literatury dziecięcej. 
6. Laureaci - z klasy drugiej i trzeciej - prezentują się podczas majowego apelu o książce. Wówczas też zostają nagrodzeni.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości