Projekt Aktywna tablica

PROJEKT RZĄDOWY „ AKTYWNA TABLICA”

 W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019: „Aktywna tablica” nasza szkoła  została wyposażona w  2 tablice interaktywne z głośnikami oraz 2 krótkoogniskowe projektory.

 Podstawowym wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu było posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

 O środki na zakup pomocy dydaktycznych mogły starać się szkoły, które wypełniły stosowny wniosek i w odpowiednim terminie złożyły go do organu prowadzącego, a organy do wojewodów.

 Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Nasza szkoła otrzymała 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniosła w sumie 17,5 tys. zł.

 Tablice, które otrzymaliśmy stanowią wyposażenie pracowni nr 3 i 16.

                                                                                                                                                                                              Agnieszka Latos – koordynator szkolny