Nowości

Rekrutacja

UWAGA RODZICE UCZNIÓW

PRZYSZŁYCH  KLAS  PIERWSZYCH!

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29.01.2016r.

ustalam harmonogram  czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym

w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej

na rok szkolny 2016/2017:

1. Złożenie wniosku w sekretariacie o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 1 marca 2016r. do dnia 31 marca 2016r. do godz. 13.00.

2. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – dnia 27 kwietnia 2016r. godz. 12.00.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 2 maja 2016r. do dnia 6 maja 2016r. do godz. 15.00.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – dnia 9 maja 2016r. godz. 12.00.

5. Postępowanie uzupełniające od dnia 10 maja 2016r. do dnia 21 czerwca 2016r. do godz. 12.00.

6. Podanie do wiadomości list uczniów z podziałem na klasy wraz z przydziałem wychowawstw – dnia 22 sierpnia 2016r.

Przy zapisie należy okazać  do wglądu dokument potwierdzający dane dziecka (akt urodzenia).

Zwracamy się z prośbą do Rodziców, aby w specyficznych przypadkach przy zapisie  do szkoły, udzielali informacji na temat dojrzałości szkolnej dziecka lub posiadanych  przez nie opinii czy  orzeczeń.

Wszelkie uwagi i umotywowane sugestie dotyczące zapisu dzieci do jednej klasy (np. wspólne dowożenie do szkoły, odbiór przez jednego z rodziców), prosimy składać na piśmie do Dyrektora szkoły.

 

Rada Rodziców -wpłaty

Wpłaty  na Radę Rodziców za rok szkolny 2017/2018

wg ilości uczniów w klasach

  stan na 23 lutego 2018 r.

 

Lp.

klasa

Liczba uczniów

Ilość wpłat

1

I a

21

18

2

I b

22

15

3

I c

22

17

4

II a

24

14

5

II b

22

22

6

III a

24

11

7

III b

22

14

8

III c

24

10

9

IV a

24

9

10

IV b

24

14

11

IV c

23

14

12

V a

17

2

13

V b

15

6

14

Vc

19

9

15

VI a

20

11

16

VI b

21

7

17

VII a

20

10

18

VII b

19

7

19

VII c

18

11

20

IIa OG

26

11

21

IIb OG

26

13

22

IIIaOG

17

6

23

IIIbOG

20

6

24

IIIcOG

22

1

Razem:

     258
 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości