Rekrutacja

UWAGA RODZICE UCZNIÓW

PRZYSZŁYCH  KLAS  PIERWSZYCH!

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29.01.2016r.

ustalam harmonogram  czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym

w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej

na rok szkolny 2016/2017:

1. Złożenie wniosku w sekretariacie o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 1 marca 2016r. do dnia 31 marca 2016r. do godz. 13.00.

2. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – dnia 27 kwietnia 2016r. godz. 12.00.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 2 maja 2016r. do dnia 6 maja 2016r. do godz. 15.00.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – dnia 9 maja 2016r. godz. 12.00.

5. Postępowanie uzupełniające od dnia 10 maja 2016r. do dnia 21 czerwca 2016r. do godz. 12.00.

6. Podanie do wiadomości list uczniów z podziałem na klasy wraz z przydziałem wychowawstw – dnia 22 sierpnia 2016r.

Przy zapisie należy okazać  do wglądu dokument potwierdzający dane dziecka (akt urodzenia).

Zwracamy się z prośbą do Rodziców, aby w specyficznych przypadkach przy zapisie  do szkoły, udzielali informacji na temat dojrzałości szkolnej dziecka lub posiadanych  przez nie opinii czy  orzeczeń.

Wszelkie uwagi i umotywowane sugestie dotyczące zapisu dzieci do jednej klasy (np. wspólne dowożenie do szkoły, odbiór przez jednego z rodziców), prosimy składać na piśmie do Dyrektora szkoły.

 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości