Pogoda

Nowości

startowa_ogłoszenia

Bezpieczny wypoczynek - porady
 

                                                              Kolorowe lato  24-28.07.2017r.  (Biuro podróży Hubertus)

  Zapraszamy na 5-dniowe letnie spotkania z turystyką i zabawą

  W programie:

 -        wycieczka do Dęblina i na Farmę Iluzji
 -        wycieczka do Sandomierza
 -        wycieczka do Parku Trampolin połączona ze zwiedzaniem Portu Lotniczego lublin
 -        wycieczka do Lublina
 -        gry i zabawy integracyjne- piknik
 -        zajęcia sportowe
 -        ogniska,
 -        konkursy z nagrodami
 -        szereg innych atrakcji i niespodzianek
  
Zajęcia  i wycieczki odbywają się w godzinach od 8 do 16, pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawczej, animatorów i pilotów.
 Każdego dnia gwarantujemy ciepły posiłek.
  Cena:  390 zł /os.

 Cena zawiera: transport, ubezpieczenie, 5 ciepłych posiłków,  opieka pilota, animatora i kadry wychowawczej, bilety do zwiedzanych obiektów, zajęcia edukacyjno- sportowe, 4 wycieczki

 Uwagaprogram wyjazdów może ulec zmianie.

 Zgłoszenia do 30 czerwca 2017 r. pod numery telefonów:

 603 545 827- Agnieszka Rudzka
 785 535 889 - Barbara Niezgoda

 

 

 

 

 

1%podatku

Drodzy Rodzice !

W ramach akcji Twoja Szkoła organizowanej przez fundację ROSA, pragniemy Państwa zachęcić do przekazania 1% podatku na rzecz naszej szkoły. 

Zgromadzone środki zostaną między innymi spożytkowane na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, jakże niezbędnego do zagwarantowania dzieciom edukacji na najwyższym poziomie. 
Każda szkoła oznaczona jest specjalnym identyfikatorem ( 127813), dzięki czemu możliwe jest przekazanie darowizny konkretnej placówce szkolnej, w szczególności tej w której uczą się Państwa dzieci. 
Informacje o akcji Twoja Szkoła oraz sposobie wypełniania deklaracji można znaleźć pod adresem: na stronie fundacji http://www.fundacjarosa.pl/1_procent_podatku.html 
Wpisujemy nazwę OPP FUNDACJA ROSA numer KRS 0000207472 , kwotę jaką przekazujemy naszej szkole i numer identyfikacyjny naszej szkoły 127813

Prosimy uzupełnić formularz PIT według poniższego wzoru:

46cc217de7550234e7bd3e9a87a7207d

  Z góry dziękujemy za każdą przekazaną kwotę !


 

 

nowości_dla rodziców

Uwaga niebezpieczne gry komputerowe!

Gry komputerowe to popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. Pojawiają się niepokojące doniesienia o niebezpieczeństwach,  związanych z nimi.

Gra Blue Whale Challenge (NIEBIESKI WIELORYB) „powstała i jest popularna wśród dzieci i młodzieży w Rosji, a dotarła także do Polski. Polega ona na tym, że uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu,  na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Codziennie przez 50 dni otrzymują jedno ustalone zadanie, które polega m.in. na samookaleczaniu (wycięcie żyletką określonych znaków na nogach czy rękach), oglądaniu w Internecie filmów z treściami sadystycznymi czy też wykonywaniu innych niebezpiecznych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatnim, pięćdziesiątym dniu, uczestnik otrzymuje zadanie skoku z wysokiego budynku i odebrania sobie tym samym życia. W Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło (jak podają różne źródła) blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci również w Polsce, które są podatne na tego rodzaju manipulacje.” - Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk

W związku z powyższym prosimy Państwa o zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa, jakie zostały zawarte w broszurze „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie- reagowanie. Gry komputerowe.” Są to:

1. Określ zasady dotyczące czasu, jaki Twoje dziecko może przeznaczyć na gry komputerowe.
2. Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
3. Zainteresuj się, w co gra Twoje dziecko i czy gra jest dla odpowiednia.
4. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź czego można się z nich nauczyć.
5. Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może Ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
6. Zwróć uwagę, czy w zachowaniu Twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
7. Upewnij się, że Twoje dziecko  z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
8. Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
9. Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
10. Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera Twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.  

 Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie:

 800 100 100 – porady  i wskazówki, bezpłatna i anonimowa pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów)
 
800 12 12 12    - Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka
 

 

Grupowe ubezpieczenie szkolne Edu Plus

W tym roku szkolnym uczniowie zostaną objęci ubezpieczeniem grupowym w firmie InterRisk Vienna Insurance Group.

Składka wynosi 40 zł/os.

      ogólne warunki ubezpieczenia ... czytaj więcej

Nasz szkoła bierze udział w AKCJI EKOSZKOŁY, w której i Ty możesz wygrać !

Oddając swój stary telefon - możesz wygrać nagrody?

100 Bezpiecznych Starterów Orange
10 tabletow Alcatel ONETouch Pixi 8 (WiFi)
5 smartfonów Alcatel ONETouch Idol

a szkoła może również dostać dla swoich uczniów
900 Bezpiecznych Starterów Orange dla pierwszych 30 szkół, które zbiorą najwięcej telefonów.

Telefon komórkowy, który oddajesz (bez względu na model) za który przyznajemy punkty
 powinien posiadać wyświetlacz, płytę główną oraz korpus.

Oddając telefon -
rodzice wypełniają swoje imię i nazwisko oraz model telefonu naDruczku przekazania telefonu, który pobierzesz u wychowawcy klasy i oddasz wypełniony wychowawcy, a telefonwrzuć do pudełkana korytarzu starej szkoły. 


W ramach Akcji dostarczamy szkołom materiały informacyjne na temat zmian w środowisku naturalnym powodowanych szkodliwą działalnością człowieka. Pozwalają one w przystępny sposób uświadomić uczniom skutki nieodpowiedzialnego gospodarowania sprzętem elektronicznym oraz przedstawiają możliwości jej ponownego, zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania.

Poprzez prowadzoną w szkołach Akcję Ekoszkoły
 pomagamy uczniom zrozumieć, że ich działania w domu, szkole i w konsekwencji w ich późniejszym życiu mają realny wpływ na środowisko w jakim żyją.

Korzyści wynikające z przystąpienia do naszej Akcji mają kilka wymiarów:
 ekonomiczny - w postaci nagród dla szkół i osób biorących udział w akcji, ekologiczny -pozwalający poprzez ponowne wykorzystanie i recykling telefonów komórkowych zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego orazedukacyjny- mający na celu podnoszenie świadomości młodzieży szkolnej w dziedzinie ekologii.

Bezpieczne-Media-_Final-version-1Dodatkowo, dzięki Partnerowi Akcji - Orange Polska - każda szkoła otrzymuje zestaw materiałów edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w Internecie „Szkoła Bezpieczna w Sieci”

Na czym polega konkurs?
Konkurs trwa od2 września 2015 do 26 czerwca 2016.
Konkurs polega na zebraniu jak największej ilości starych telefonów komórkowych przez szkołę w ramach akcji EkoSzkoły. Za każdy zebrany telefon szkoła otrzymuje punkty, które może wymienić na nagrody z katalogu - Jeden telefon komórkowy to 5 punktów do wykorzystania w naszym sklepie z nagrodami dla szkoły:
Książki, słowniki, programy komputerowe , artykuły biurowe, książki - atlasy, lektury, bajki, gry, sprzęt sportowy - skakanki, piłki, np. 195 pkt to nagroda dla szkoły w postaci Zestawu do unihokeja,


Przyłącz się i Ty, od dziś - komórki zbieramy i na nagrody wymieniamy!

 

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej

Publikujemy regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników,  z których korzystać będą w roku szkolnym 2014/15 uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z nim zainteresowanych rodziców.

Regulamin będzie dostępny również w zakładce _BIBLIOTEKA

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

1.            Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe stanowią własność Szkoły.

2.            Podręczniki, materiały edukacyjne winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

3.            Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę            w klasie I w roku 2014/2015 lub później.

4.            W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników, zgodnie z wytycznymi MEN.

5.            Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innej wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie.

6.            W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

7.            W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

8.            W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

9.            Dla każdego oddziału klasowego przypada dwa dodatkowe komplety podręczników (materiałów edukacyjnych). Z jednego z nich korzysta nauczyciel.

10.          Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego w pierwszym tygodniu nauki (pierwszej części). Wychowawca klasy pobiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy, przekazuje je uczniom odbierając podpisane przez rodzica oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami korzystania przez uczniów z podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczanych przez szkołę.

11.          Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego  wyłączeniem wakacji.

12.          Termin zwrotu podręcznika mija w środę w ostatnim tygodniu nauki (ostatniej części).

13.          Wypożyczanie podręcznika i jego zwrot są odnotowywane przez bibliotekarza.

14.          Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).

15.          Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

16.          Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor Szkoły.

17.          Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r.

Podstawa Prawna:  Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

                                       

         

 

"FESTA" zaprasza!

            Zespół tańca „FESTA", działający przy Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej, zaprasza wszystkie chętne dzieci, chcące rozwijać swoje umiejętności taneczne i wokalne,

do udziału w zajęciach. W repertuarze zespołu są zarówno zabawy i tańce ludowe, jak i estradowe.

            Dodatkową ofertą jest taniec narodowy w formie towarzyskiej, który daje parom tanecznym możliwość wyjazdów i udziału w regionalnych oraz ogólnopolskich konkursach. Nasi tancerze osiągają na tym polu znaczące sukcesy w poszczególnych kategoriach.

Podczas prób gwarantujemy przyjazną i sympatyczną atmosferę.

            Zajęcia taneczne odbywają się w szkole (mała sala gimnastyczna), w każdy poniedziałek i czwartek, wg następującego porządku:

15.45 - 16.30 grupa najmłodsza (w tym nowo zapisani uczniowie)

16.30 - 17.30 grupa średnia

17.30 - 18.45 grupa starsza

                                                      18.45 – 19.10 pary towarzyskie

Zapisy u instruktorki zespołu, p. Karoliny Madejczyk przed zajęciami.

                                                                                                                 ZAPRASZAMY!

Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk w swoim liście skierowanym do szkół pisze:

Gra Blue Whale Challenge (NIEBIESKI WIELORYB) „powstała i jest popularna wśród dzieci i młodzieży w Rosji, a dotarła także do Polski. Polega ona na tym, że uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu,  na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Codziennie przez 50 dni otrzymują jedno ustalone zadanie, które polega m.in. na samookaleczaniu (wycięcie żyletką określonych znaków na nogach czy rękach), oglądaniu w Internecie filmów z treściami sadystycznymi czy też wykonywaniu innych niebezpiecznych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatnim, pięćdziesiątym dniu, uczestnik otrzymuje zadanie skoku z wysokiego budynku i odebrania sobie tym samym życia. W Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło (jak podają różne źródła) blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci również w Polsce, które są podatne na tego rodzaju manipulacje.”

 

W związku z powyższym prosimy Państwa o zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa, jakie zostały zawarte w broszurze „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie- reagowanie. Gry komputerowe.” Są to:

1. Określ zasady dotyczące czasu, jaki Twoje dziecko może przeznaczyć na gry komputerowe.

2. Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

3. Zainteresuj się, w co gra Twoje dziecko i czy gra jest dla odpowiednia.

4. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź czego można się z nich nauczyć.

5. Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może Ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

6. Zwróć uwagę, czy w zachowaniu Twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

7. Upewnij się, że Twoje dziecko  z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

8. Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

9. Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

10. Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera Twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.  

 

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie:

www.dyzurnet.pl

www.ore.edu.pl

www.akademia.nask.pl

www.kursor.edukator.pl

www.safeinternet.pl

www.bezpiecznyinternet.edu.pl

www.plikifolder.pl

 

800 100 100 – porady  i wskazówki, bezpłatna i anonimowa pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów)

800 12 12 12    - Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

 

podręczniki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEDRZWICY DUŻEJ

NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

 

KL. I-III

 

Przedmiot

Kl.

Tytuł podręcznika

ćwiczenia

Autor

Wydawn.

Nr dopuszczenia

Religia

I

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa

     -----------

Ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-11-01/10-LU-1/12

II

Kochamy Pana Jezusa

   -------------

Ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-12-01/10-LU-3/13

III

Przyjmujemy Pana Jezusa

   -------------

Ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-13-01/10-LU-4/14

 

                                                                                                             Kl. IV

 

Przedmiot

Kl.

Tytuł podręcznika

ćwiczenia

Autor

Wydaw.

Nr dopuszczenia

         Religia

IV

Jestem chrześcijaninem

Jestem chrześcijaninem – karty pracy

ks. Waldemar

Janiga

Gaudium

AZ-21-01/10-LU1/12

 

                                                                                                             Kl. V

 

Przedmiot

Kl.

Tytuł podręcznika

ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo/

Nr dopuszczenia

Religia

V

Wierzę w Boga

Wierzę w Boga – karty pracy

Ks. Waldemar Janiga

Gaudium

AZ-22-01/10-LU-2/13

 

                                                                                                         Kl. VI

 

Przedmiot

Kl.

Tytuł podręcznika

ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo/

Nr dopuszczenia

Język polski

VI

Okno na świat

----------------------

Ewa Wojtyra,

Wilga Herman

MAC Edukacja

290/3/2012

Język angielski

VI

LOOK!3

LOOK !3

Jim Rose

PEARSON

252/3/2010

Historia

VI

Historia wokół nas

Historia wokół nas – zeszyt ćw.

R. Lolo, A. Pieńkowska

WSiP 434/2/2014

Przyroda

VI

Tajemnice przyrody

Tajemnice przyrody cz. 1 i 2 +atlas geograficzny –Polska Kontynenty świat – do gimn.

Joanna Stawarz      Feliks Szlajfer

Hanna Kowalczyk

Nowa Era                    

399/3/2014

Matematyka

VI

Matematyka 6

Zeszyty ćwiczeń cz.1,2,3

(Liczby i wyrażenia alg. cz.1 i 2

Geometria cz.3)

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

340/3/2014 GWO

Plastyka

VI

Plastyka 6

Zeszyt ćwiczeń

B. Neubart

WSiP

Muzyka

VI

Muzyczny świat

Muzyczny świat – zeszyt ćwiczeń

Teresa Wójcik            

 MAC 495/3/2014

Religia

VI

Wierzę w Kościół

Wierzę w Kościół – karty pracy

Ks. Waldemar Janiga

Gaudium

AZ-23-01/10-LU-2/14

Zaj. techniczne

VI

Podręcznik z kl. V (Zaj. techniczne  cz. techniczna

--------------------------

Urszula Białka

OPERON 384/2/2012

Zaj. komputerowe

VI

-------------------

       

--------------------------

--------------------

--------------------

 

 

 

 

Rekrutacja

UWAGA RODZICE UCZNIÓW

PRZYSZŁYCH  KLAS  PIERWSZYCH!

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29.01.2016r.

ustalam harmonogram  czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym

w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej

na rok szkolny 2016/2017:

1. Złożenie wniosku w sekretariacie o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 1 marca 2016r. do dnia 31 marca 2016r. do godz. 13.00.

2. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – dnia 27 kwietnia 2016r. godz. 12.00.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 2 maja 2016r. do dnia 6 maja 2016r. do godz. 15.00.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – dnia 9 maja 2016r. godz. 12.00.

5. Postępowanie uzupełniające od dnia 10 maja 2016r. do dnia 21 czerwca 2016r. do godz. 12.00.

6. Podanie do wiadomości list uczniów z podziałem na klasy wraz z przydziałem wychowawstw – dnia 22 sierpnia 2016r.

Przy zapisie należy okazać  do wglądu dokument potwierdzający dane dziecka (akt urodzenia).

Zwracamy się z prośbą do Rodziców, aby w specyficznych przypadkach przy zapisie  do szkoły, udzielali informacji na temat dojrzałości szkolnej dziecka lub posiadanych  przez nie opinii czy  orzeczeń.

Wszelkie uwagi i umotywowane sugestie dotyczące zapisu dzieci do jednej klasy (np. wspólne dowożenie do szkoły, odbiór przez jednego z rodziców), prosimy składać na piśmie do Dyrektora szkoły.

 
Więcej artykułów…
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości