Nowości

Konkursy

konkurs

1. KONKURS PLASTYCZNY

Na najpiękniejszy portret  Marii Curie – Skłodowskiej

lub
plakat związany z działalnością naukową
Polskiej Noblistki

Technika i format pracy dowolny.

Podpisane prace należy złożyć w pokoju nauczycielskim do 24.11.2017 r.

Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone.


Powodzenia !

 

 2. KONKURS PLASTYCZNY

Na najpiękniejszy portretmisioPLUSZOWEGO MISIA

lub

WŁASNORĘCZNIE USZYTĄ MASKOTKĘ

Technika i format pracy dowolny.

Podpisane prace należy złożyć w pokoju nauczycielskim do 24.11.2017 r.

Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone.


Powodzenia !

 

startowa_ogłoszenia

 Dobra szkoła - broszura informacyjna MEN

 

 

 

podręczniki

Uczniowie otrzymają podręczniki bezpłatnie w szkole ( poza religią).

Poniżej wykaz podręczników do religii. 

 Szkoła Podstawowa:

 Klasa I szkoły podstawowej

  Tytuł podręcznika: JESTEŚMY RODZINĄ PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
 
 Klasa II szkoły podstawowej
 
  Tytuł podręcznika: KOCHAMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
 
 Klasa III szkoły podstawowej
 
 Tytuł podręcznika: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
 
 Klasa IV szkoły podstawowej
 
  Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
 
  Karty pracy 
 
Klasa V szkoły podstawowej
 
  Tytuł podręcznika: WIERZĘ W BOGA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
 
  Karty pracy 
 
 Klasa VI szkoły podstawowej
 
  Tytuł podręcznika: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
 
  Karty pracy 
 
 Klasa VII szkoły podstawowej
 
  Tytuł podręcznika: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
 
  Karty pracy 
 
 

1%podatku

Drodzy Rodzice !

W ramach akcji Twoja Szkoła organizowanej przez fundację ROSA, pragniemy Państwa zachęcić do przekazania 1% podatku na rzecz naszej szkoły. 

Zgromadzone środki zostaną między innymi spożytkowane na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, jakże niezbędnego do zagwarantowania dzieciom edukacji na najwyższym poziomie. 
Każda szkoła oznaczona jest specjalnym identyfikatorem ( 127813), dzięki czemu możliwe jest przekazanie darowizny konkretnej placówce szkolnej, w szczególności tej w której uczą się Państwa dzieci. 
Informacje o akcji Twoja Szkoła oraz sposobie wypełniania deklaracji można znaleźć pod adresem: na stronie fundacji http://www.fundacjarosa.pl/1_procent_podatku.html 
Wpisujemy nazwę OPP FUNDACJA ROSA numer KRS 0000207472 , kwotę jaką przekazujemy naszej szkole i numer identyfikacyjny naszej szkoły 127813

Prosimy uzupełnić formularz PIT według poniższego wzoru:

46cc217de7550234e7bd3e9a87a7207d

  Z góry dziękujemy za każdą przekazaną kwotę !


 

 

nowości_dla rodziców

Uwaga niebezpieczne gry komputerowe!

Gry komputerowe to popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. Pojawiają się niepokojące doniesienia o niebezpieczeństwach,  związanych z nimi.

Gra Blue Whale Challenge (NIEBIESKI WIELORYB) „powstała i jest popularna wśród dzieci i młodzieży w Rosji, a dotarła także do Polski. Polega ona na tym, że uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu,  na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Codziennie przez 50 dni otrzymują jedno ustalone zadanie, które polega m.in. na samookaleczaniu (wycięcie żyletką określonych znaków na nogach czy rękach), oglądaniu w Internecie filmów z treściami sadystycznymi czy też wykonywaniu innych niebezpiecznych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatnim, pięćdziesiątym dniu, uczestnik otrzymuje zadanie skoku z wysokiego budynku i odebrania sobie tym samym życia. W Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło (jak podają różne źródła) blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci również w Polsce, które są podatne na tego rodzaju manipulacje.” - Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk

W związku z powyższym prosimy Państwa o zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa, jakie zostały zawarte w broszurze „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie- reagowanie. Gry komputerowe.” Są to:

1. Określ zasady dotyczące czasu, jaki Twoje dziecko może przeznaczyć na gry komputerowe.
2. Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
3. Zainteresuj się, w co gra Twoje dziecko i czy gra jest dla odpowiednia.
4. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź czego można się z nich nauczyć.
5. Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może Ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
6. Zwróć uwagę, czy w zachowaniu Twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
7. Upewnij się, że Twoje dziecko  z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
8. Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
9. Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
10. Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera Twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.  

 Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie:

 800 100 100 – porady  i wskazówki, bezpłatna i anonimowa pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów)
 
800 12 12 12    - Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka
 

 

Grupowe ubezpieczenie szkolne Edu Plus

W tym roku szkolnym uczniowie zostaną objęci ubezpieczeniem grupowym w firmie InterRisk Vienna Insurance Group.

Składka wynosi 40 zł/os.

      ogólne warunki ubezpieczenia ... czytaj więcej

 ZAKRES UBEZPIECZENIA

OPCJA UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

OPCJA PODSTAWOWA

 20 000,00 zł

ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WYŻEJ OPCJI UBEZPIECZENIA O OPCJE DODATKOWE:

SUMA UBEZPIECZENIA

opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

  5 000,00 zł

opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

  3 000,00 zł

opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu  w wyniku nieszczęśliwego wypadku

  3 000,00 zł

opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu  w wyniku choroby

  3 000,00 zł

opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

  10 000,00 zł

opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

  5 000,00 zł

ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ (PLN)

(bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu)

40,00 zł

 

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej

Publikujemy regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników,  z których korzystać będą w roku szkolnym 2014/15 uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z nim zainteresowanych rodziców.

Regulamin będzie dostępny również w zakładce _BIBLIOTEKA

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

1.            Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe stanowią własność Szkoły.

2.            Podręczniki, materiały edukacyjne winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

3.            Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę            w klasie I w roku 2014/2015 lub później.

4.            W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników, zgodnie z wytycznymi MEN.

5.            Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innej wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie.

6.            W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

7.            W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

8.            W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

9.            Dla każdego oddziału klasowego przypada dwa dodatkowe komplety podręczników (materiałów edukacyjnych). Z jednego z nich korzysta nauczyciel.

10.          Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego w pierwszym tygodniu nauki (pierwszej części). Wychowawca klasy pobiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy, przekazuje je uczniom odbierając podpisane przez rodzica oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami korzystania przez uczniów z podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczanych przez szkołę.

11.          Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego  wyłączeniem wakacji.

12.          Termin zwrotu podręcznika mija w środę w ostatnim tygodniu nauki (ostatniej części).

13.          Wypożyczanie podręcznika i jego zwrot są odnotowywane przez bibliotekarza.

14.          Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).

15.          Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

16.          Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor Szkoły.

17.          Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r.

Podstawa Prawna:  Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

                                       

         

 

"FESTA" zaprasza!

            Zespół tańca „FESTA", działający przy Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej, zaprasza wszystkie chętne dzieci, chcące rozwijać swoje umiejętności taneczne i wokalne,

do udziału w zajęciach. W repertuarze zespołu są zarówno zabawy i tańce ludowe, jak i estradowe.

            Dodatkową ofertą jest taniec narodowy w formie towarzyskiej, który daje parom tanecznym możliwość wyjazdów i udziału w regionalnych oraz ogólnopolskich konkursach. Nasi tancerze osiągają na tym polu znaczące sukcesy w poszczególnych kategoriach.

Podczas prób gwarantujemy przyjazną i sympatyczną atmosferę.

            Zajęcia taneczne odbywają się w szkole (mała sala gimnastyczna), w każdy poniedziałek i czwartek, wg następującego porządku:

15.45 - 16.30 grupa najmłodsza (w tym nowo zapisani uczniowie)

16.30 - 17.30 grupa średnia

17.30 - 18.45 grupa starsza

                                                      18.45 – 19.10 pary towarzyskie

Zapisy u instruktorki zespołu, p. Karoliny Madejczyk przed zajęciami.

                                                                                                                 ZAPRASZAMY!

Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk w swoim liście skierowanym do szkół pisze:

Gra Blue Whale Challenge (NIEBIESKI WIELORYB) „powstała i jest popularna wśród dzieci i młodzieży w Rosji, a dotarła także do Polski. Polega ona na tym, że uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu,  na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Codziennie przez 50 dni otrzymują jedno ustalone zadanie, które polega m.in. na samookaleczaniu (wycięcie żyletką określonych znaków na nogach czy rękach), oglądaniu w Internecie filmów z treściami sadystycznymi czy też wykonywaniu innych niebezpiecznych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatnim, pięćdziesiątym dniu, uczestnik otrzymuje zadanie skoku z wysokiego budynku i odebrania sobie tym samym życia. W Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło (jak podają różne źródła) blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci również w Polsce, które są podatne na tego rodzaju manipulacje.”

 

W związku z powyższym prosimy Państwa o zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa, jakie zostały zawarte w broszurze „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie- reagowanie. Gry komputerowe.” Są to:

1. Określ zasady dotyczące czasu, jaki Twoje dziecko może przeznaczyć na gry komputerowe.

2. Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

3. Zainteresuj się, w co gra Twoje dziecko i czy gra jest dla odpowiednia.

4. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź czego można się z nich nauczyć.

5. Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może Ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

6. Zwróć uwagę, czy w zachowaniu Twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

7. Upewnij się, że Twoje dziecko  z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

8. Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

9. Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

10. Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera Twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.  

 

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie:

www.dyzurnet.pl

www.ore.edu.pl

www.akademia.nask.pl

www.kursor.edukator.pl

www.safeinternet.pl

www.bezpiecznyinternet.edu.pl

www.plikifolder.pl

 

800 100 100 – porady  i wskazówki, bezpłatna i anonimowa pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów)

800 12 12 12    - Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

 
Więcej artykułów…
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości