Plan lekcji I-III

 Plan zajęć klasy I a –  Bożena Rejniak 

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

 e.wczes. 1s

 

 z. komp 11    

2

8.20 - 9.05

 e.wczes. 1s

 

w-f hades 

 

 

3

9.15 - 10.00

 e.wczes. 1s

 

 e.wczes. 1s    

4

10.10 - 10.55

 j.angielski 1

 

e.wczes. 1s 

 

 

5

11.05 - 11.50

  religia 1 

religia 1 

   

6

12.10 - 12.55

 

 e.wczes. 1s   e.wczes. 1s 

j.angielski 1 

7

13.15 - 14.00

 

 e.wczes. 1s   e.wczes. 1s 

e.wczes. 1s

8

14.05 - 14.50

 

 e.wczes. 1s   e.wczes. 1s 

e.wczes. 1s 

9

14.55 - 15.40

 

w-f sg   w-f sg 

e.wczes. 1s 

10

15.45 - 16.30

         

 

 Plan zajęć klasy I b – Jolanta Majewska 

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

 

e.wczes.1s   

   z.komp. 11

e.wczes. 1s 

2

8.20 - 9.05

 

e.wczes. 1s 

  w-f hades  e.wczes. 1s 

3

9.15 - 10.00

 

e.wczes.1s  

  e.wczes. 1s  e.wczes. 1s 

4

10.10 - 10.55

 

religia 1s

  e.wczes. 1s 

 j.angielski1s

5

11.05 - 11.50

w-f hades 

 j.angielski 2s   e.wczes. 1s 

 

6

12.10 - 12.55

e.wczes. 1s

  religia 1s    

7

13.15 - 14.00

e.wczes.  1s

  e.wczes.  1s    

8

14.05 - 14.50

e.wczes.  1s

 

e.wczes. 1s 

   

9

14.55 - 15.40

 

 

w-f  msg 

   

10

15.45 - 16.30

 

 

 

   

 

 Plan zajęć klasy I c –   Iwona Pastuszak

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

  w-f hades 

 

 e.wczes. 2s w-f

2

8.20 - 9.05

   e.wczes. 2s 

 

e.wczes. 2s e.wczes. 2s 

3

9.15 - 10.00

 
e.wczes. 2s 

 

e.wczes. 2s  e.wczes. 2s 

4

10.10 - 10.55

 e.wczes. 2s e.wczes. 2s 

 

j.angielski 2s e.wczes. 2s 

5

11.05 - 11.50

e.wczes. 2s

       religia 2s

6

12.10 - 12.55

 e.wczes. 2s   religia 2s
   

7

13.15 - 14.00

 j.angielski 2s    e.wczes. 2s    

8

14.05 - 14.50

 z. komp. 11   e.wczes. 2s     

9

14.55 - 15.40

     w-f  dsg     

10

15.45 - 16.30

         

 

Plan zajęć klasy II a – Małgorzata Paluch 

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

e.wczes. 2s

 

e.wczes. 2s 

 

 

2

8.20 - 9.05

e.wczes. 2s

 

 e.wczes. 2s

 

 

3

9.15 - 10.00

e.wczes. 2s

 

 e.wczes. 2s

 

 

4

10.10 - 10.55

w-f hades

 

j.angielski  2s 

informat. 11

 

5

11.05 - 11.50

 

 

religia 2s

e.wczes. 2s 

 

6

12.10 - 12.55

 

j.angielski  2s

 

e.wczes. 2s 

religia 2s 

7

13.15 - 14.00

   e.wczes. 2s    e.wczes. 2s

 e.wczes. 2s

8

14.05 - 14.50

   e.wczes. 2s    w-f dsg

 e.wczes. 2s

9

14.55 - 15.40

   w-f dsg    z.wyr 2s

 e.wczes. 2s

10

15.45 - 16.30

   koło wiedzy      

Plan zajęć klasy II b – Barbara Niezgoda

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

 

 e.wczes. 17

 

 w-f  msg

e.wczes. 17 

2

8.20 - 9.05

 

 e.wczes. 17

 

e.wczes. 17 

 e.wczes. 17

3

9.15 - 10.00

 

 e.wczes. 17

 

 e.wczes. 17

e.wczes. 17 

4

10.10 - 10.55

 

e.wczes. 17 

 

e.wczes. 17 

informat. 11 

5

11.05 - 11.50

 

w-f hades

 

 

j.angielski 17

6

12.10 - 12.55

 religia 17

 

w-f msg

 

 

7

13.15 - 14.00

 e.wczes. 17

 

 religia 17

 

 

8

14.05 - 14.50

j.angielski 17    e.wczes. 17

 

 

9

14.55 - 15.40

 e.wczes. 17   e.wczes. 17 

 

 

10

15.45 - 16.30

       
 

 Plan zajęć klasy II c –  Anna Wójcik 

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

  w-f msg

 

w-f hades    

2

8.20 - 9.05

 e.wczes. 17

 
e.wczes. 17   
 

3

9.15 - 10.00

 e.wczes. 17

   e.wczes. 17  

 

4

10.10 - 10.55

 religia 17

 

 e.wczes. 17    

5

11.05 - 11.50

 

informatyka 11  j.angielski 17   k.wiedzy

6

12.10 - 12.55

  religia 17    j.angielski 17  e.wczes. 17 

7

13.15 - 14.00

   e.wczes. 17

 

 e.wczes. 17 e.wczes. 17 

8

14.05 - 14.50

 
 e.wczes. 17

 

 e.wczes. 17 e.wczes. 17 

9

14.55 - 15.40

 
 e.wczes. 17

 

e.wczes. 17  w-f msg 

10

15.45 - 16.30

       z.wyr (1/mc)  

 

Plan zajęć klasy III a – Anna Drewniak-Janczarek

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

 

e.wczes. 12 

  e.wczes. 12 

 e.wczes. 12

2

8.20 - 9.05

 

e.wczes. 12 

   e.wczes. 12

e.wczes. 12 

3

9.15 - 10.00

 

e.wczes. 12 

  e.wczes. 12 

 e.wczes. 12

4

10.10 - 10.55

 

w-f hades

 

 religia 12

religia 12 

5

11.05 - 11.50

 

 

 

informatyka 11 

 

6

12.10 - 12.55

 j.angiel.12 

 

j.angielski 12

 

 

7

13.15 - 14.00

e.wczes. 12 

 

e.wczes. 12

 

 

8

14.05 - 14.50

e.wczes. 12 

 

e.wczes. 12

 

 

9

14.55 - 15.40

 e.wczes. 12

 

e.wczes. 12

   

10

15.45 - 16.30

 w-f sg  
w-f sg    

 Plan zajęć klasy IIIb – Grażyna Antoń

lp.

godziny

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

7.30 - 8.15

 w-f dsg

 

e.wczes. 12

 

 

2

8.20 - 9.05

e.wczes. 12

 

e.wczes. 12

 

 

3

9.15 - 10.00

e.wczes. 12

 

e.wczes. 12

 

 

4

10.10 - 10.55

e.wczes. 12

 

religia 12

 

 

5

11.05 - 11.50

religia 12

 

z. komp.11 

 j.angielski 12

 

6

12.10 - 12.55

 

 

  e.wczes. 12

w-f hades 

7

13.15 - 14.00

 

j.angielski  

  e.wczes. 12

e.wczes. 12 

8

14.05 - 14.50

 

e.wczes. 12 

   e.wczes. 12

e.wczes. 12 

9

14.55 - 15.40

 

e.wczes. 12 

  w-f dsg

e.wczes. 12 

10

15.45 - 16.30

   e.wczes. 12