GRAFIK KONSULTACJI  I ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2018/2019

Wrzesień -  11.09.2018r.    spotkanie rodziców z wychowawcami klas

Październik – 17.10.2018r.  godz. 16.30 – 17.30

Listopad – 22.11.2018 r.      zebranie rodziców

Styczeń – 30.01.2019r.          zebranie rodziców

 Marzec - 14.03.2019r.         godz. 16.30 - 17.30

Kwiecień – 8.04.2019r.    spotkanie rodziców z wychowawcami klas

Maj -  21.05.2019r.                 godz. 16.30 -17.30

 

W podanych  dniach i godzinach wszyscy nauczyciele będą dostępni  dla rodziców  w pokoju nauczycielskim lub w pracowniach.