Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz  roku szkolnego 2018/2019

1.       

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018 r.

2.       

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. -31.12. 2018 r.

3.       

Ferie zimowe

11- 24.02.2019 r.

4.       

Święto Szkoły

18.03.2018 r./apel/

5.       

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04-23.04. 2019 r.

6.       

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21.06.2019 r.

7.       

Ferie letnie

22.06-31.08. 2019 r.

8.       

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych podstawa prawna:

Rozporządzenie MENiS w sprawie organizacji roku szk.

12.10.2018 r.

   2.11.2018r.

12.04.2019 r.

17.04.2019 r.

02.05.2019 r.

  3.06.2019 r.

13.06.2019 r.